REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Niestabilne makro wpływa na wartość aktywów trwałych Grupy ORLEN

  • 3 sierpnia 2022 09:57
  • Opracowała: AMC
Reklama

W wyniku konieczności zastępowania rosyjskiej ropy REBCO innymi, droższymi gatunkami ropy, znaczącego wzrostu cen gazu wykorzystywanego w produkcji rafineryjnej oraz wzrostu stopy dyskonta, Grupa ORLEN zakłada ujęcie w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w obszarze rafinerii, w łącznej wysokości ok. 2,8 mld zł - informuje koncern.

Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na stabilność finansową koncernu i realizowane procesy inwestycyjne. Obecna wartość aktywów rafineryjnych koncernu, pomniejszona o planowane odpisy, odzwierciedla prognozowane wyniki tych aktywów w przyszłości.

- Odpisy są efektem nadzwyczajnej sytuacji w globalnej branży rafineryjnej, związanej z trwającym konfliktem w Ukrainie, planowanym embargiem na ropę z Rosji i ograniczoną dostępnością surowców. Uwzględniają one prognozowane pogorszenie warunków dla branży rafineryjnej, widoczne między innymi w spadku modelowej marży rafineryjnej, która już w lipcu spadła o ok. 47% w stosunku do czerwca tego roku - czytamy w komunikacie.

Oszacowana wartość odpisów dotyczy aktywów rafineryjnych PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. Ich łączny przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny koncernu za pierwsze półrocze 2022 r. wyniesie łącznie ok. 2,8 mld zł. Z kolei prognozowany wpływ odpisów na jednostkowy wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie ok. 2,1 mld zł.

Grupa ORLEN konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy do wszystkich swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Od początku wojny w Ukrainie Grupa ORLEN zrezygnowała i nie realizuje zakupów spotowych ropy rosyjskiej, zastępując ją ropą z alternatywnych kierunków. Obecnie przerób ropy rosyjskiej w Grupie ORLEN został ograniczony do 30% i realizowane są wyłącznie kontrakty długoterminowe.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]