WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Od ochrony torfowisk po teledetekcję zielono-niebieskiej infrastruktury miejskiej

  • 12 sierpnia 2022 08:27
  • Opracowała: AMC
Reklama

Znamy już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. W 2021 roku odbyły się pierwsze nabory wniosków LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. Polska wykazała się najwyższą w historii aktywnością – aż 106 podmiotów z naszego kraju pełniło rolę beneficjentów koordynujących i partnerów projektów (4. miejsce wśród krajów UE), co przełożyło się na rekordowy poziom pozyskanych środków LIFE.

Jak informuje NFOŚiGW, wyniki tego naboru były najlepsze w dotychczasowej historii LIFE w Polsce. Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych, łączna wnioskowana kwota dofinansowania LIFE to ok. 43,7 mln euro, co stanowi ponad połowę sumy pozyskanej przez Polskę w całej perspektywie finansowej 2014-2020 (ok. 80,5 mln euro). 

– Program LIFE wspiera innowacje w obszarze ochrony środowiska, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju zielonej gospodarki – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. 

– Dzięki LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz ochrony klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze GOZ, ochrony powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz promocji ekoinnowacji na rynku unijnym. Dlatego tym bardziej cieszy mnie rekordowy poziom absorbcji środków z programu. Wierzę, że pomogą one budować naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o tak pożądane zielone inwestycje i innowacje – podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek dodaje: - LIFE nieustannie ewoluuje. Pozyskanie środków w kwocie blisko 44 mln euro powinno być zachętą dla kolejnych polskich podmiotów do odważnego sięgania po to źródło finansowania przedsięwzięć proekologicznych. W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne -– o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Co szczególnie ważne podczas kooperacji podmioty z poszczególnych regionów, ich konsorcja mogą w projektach LIFE korzystać z dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego NFOŚiGW, które uzupełnia bezzwrotne dofinansowanie KE do poziomu 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – podsumowuje wiceszef Narodowego Funduszu.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]