REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGNiG wykorzysta drony do pomiaru emisji metanu

  • 17 sierpnia 2022 10:24
  • Opracowała: AMC
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ogłasza konkurs na test usługi umożliwiającej zdalny pomiar emisji metanu za pomocą urządzenia montowanego na dronie lub na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Rozwiązania można zgłaszać do 31 sierpnia.

- Ograniczanie uwalniania do atmosfery szkodliwych gazów to jeden z priorytetów zielonej polityki UE. Przykładem wiodącego projektu w tym obszarze jest tzw. rozporządzenie metanowe nakładające na sektor energetyczny obowiązek cyklicznego badania poziomu emisji metanu. Chcemy dobrze przygotować się do tego wyzwania, dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy wszystkie podmioty, w tym startupy,  dysponujące ciekawymi technologiami. Jestem przekonany, że dzięki talentom i pomysłowości polskich innowatorów znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli nam raportować emisję metanu w sposób dokładny i optymalny kosztowo – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu ds. Rozwoju PGNiG.

„Zdalne wykrywanie emisji metanu” to konkurs organizowany przez PGNiG we współpracy z Oddziałem spółki w Zielonej Górze. W ramach projektu PGNiG planuje zlecić krótki test lub demonstrację metody zdalnego pomiaru wielkości emisji metanu przy pomocy urządzeń pomiarowych montowanych na dronach. Jednym z poszukiwanych rozwiązań jest także analiza zdjęć satelitarnych w kierunku wykrycia i oszacowania emisji.

Weryfikacja zaproponowanych przez wykonawców metod odbywać będzie się na udostępnionych przez PGNiG elementach infrastruktury gazowej znajdujących się na terenie zielonogórskiego Oddziału. W przyszłości technologia ta ma być wykorzystywana do pomiaru poziomu emisji metanu na złożach eksploatowanych przez Spółkę.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Spośród zgłoszonych propozycji wybranych zostanie maksymalnie 5 rozwiązań, których autorzy zostaną zaproszeni do przeprowadzenia testu. Przy analizie metod pod uwagę zostaną wzięte takie kryteria, jak: unikalność zaproponowanego podejścia, koszty i warunki wykonania pomiarów, czy przydatność w środowisku PGNiG.

Ze zwycięzcami konkursu zostaną zawarte odpłatne umowy na zademonstrowanie zgłoszonej metody w warunkach prawdziwej, bieżącej działalności oddziału PGNiG. Liczymy, że doświadczenia z tego ćwiczenia dadzą nam cenne wskazówki do wdrożenia właściwej metody pomiarowej w przyszłości.

Rozwiązania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres mailowy: innvento@pgnig.pl, do 31 sierpnia 2022 roku.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]