REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowy Raport Zintegrowany Grupy PGNiG już dostępny online

  • 20 września 2022 13:37
  • Opracowała: AMC
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało Raport Zintegrowany podsumowujący 2021 rok. Zgodnie z trendami rynkowymi i oczekiwaniami odbiorców rozbudowany serwis online kładzie znaczący nacisk na kwestie związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG) - czytamy w komunikacie.

PGNiG od kilku lat skutecznie umacnia swoją pozycję wśród liderów raportowania zintegrowanego, co potwierdzają nagrody zdobyte w prestiżowym konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

– Grupa PGNiG niezmiennie dba o wysoką jakość komunikacji z rynkiem. W naszej opinii raportowanie zintegrowane najlepiej odpowiada aktualnym oczekiwaniom naszych interesariuszy, których uwaga koncentruje się wokół takich zagadnień, jak perspektywy rozwoju, adekwatność strategii do obecnych niepewnych warunków rynkowych oraz gotowość do godzenia efektywności biznesowej z wyjściem naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i społecznym – mówi Przemysław Wacławski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA do spraw Finansowych.

– Perspektywa ESG trwale zmieniła podejście do komunikacji inwestorskiej. PGNiG dąży do raportowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, międzynarodowymi standardami i katalogiem najlepszych praktyk zapewniających porównywalność prezentowanych danych z globalnymi benchmarkami – dodaje.

Dane niefinansowe zostały opracowane zgodnie z GRI Standards w wersji Core i zaleceniami zawartymi w wytycznych branżowych Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry (IPIECA). Raport uwzględnia wybrane wytyczne zawarte w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem, wydanym przez Komisję Europejską oraz zalecenia opublikowane przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Czytelnicy raportu odnajdą w nim również wstępne dane zgodne z wymogami informacyjnymi wskazanymi w Taksonomii. Zostały one opracowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi na koniec 2021 roku.

Chociaż podejście Grupy do raportowania stale ewoluuje i dostosowuje się do otoczenia regulacyjnego, PGNiG zachowuje wypracowaną wcześniej charakterystyczną strukturę raportu zintegrowanego, którego osią jest podział na poszczególne segmenty działalności Grupy. Umożliwia to pokazanie wypracowanych synergii oraz kontrybucji poszczególnych części biznesu do wyników finansowych.

Raport, jak co roku, w pełni wykorzystuje możliwości wynikające z opublikowania go online. Interaktywne wykresy i infografiki posiadają znaczący walor edukacyjny oraz  pozwalają lepiej zrozumieć otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje Grupa.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]