REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za I półrocze 2022 r.

  • 22 września 2022 10:30
  • Opracowała: AMC
Reklama

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 188 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do tego samego okresu w roku ubiegłym (189 mln zł). Osiągnęła zysk netto w wysokości 78 mln zł, czyli o 6 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (83 mln zł) - czytamy w komunikacie.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 6 miesiącach 2022 r. wyniosły 216 mln zł i były wyższe o 80 mln zł w odniesieniu do 6 miesięcy 2021 r. (136 mln zł). W okresie 6 miesięcy 2022 r. Grupa  sprzedała 1 217 GWh energii elektrycznej i 6 370 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 633 GWh energii elektrycznej i 5 661 TJ ciepła. W okresie 6 miesięcy 2021 r. Grupa sprzedała 1 378 GWh energii elektrycznej i 6 936 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 689 GWh energii elektrycznej i 6 121 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2022 r. wyniósł 188 mln zł i był na poziomie porównywalnym do I półrocza 2021 r. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 77 mln zł, czyli o 5 mln zł mniej niż w I półroczu 2021 r. Niższy wynik finansowy to efekt głównie wzrostu kosztu własnego sprzedaży, w tym głównie wyższej rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2, wzrostu kosztu wytworzenia ze względu na wzrost kosztów paliwowych oraz wzrostu kosztów amortyzacji.

Wyniki operacyjne

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]