REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zrównoważony rozwój miast w Polsce

  • 30 września 2022 10:12
  • Opracowała: AMC
Reklama

Jak polskie miasta wdrażają strategie polityki zrównoważonego rozwoju, jakie napotykają problemy i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? M.in. na te kwestie znajdziemy odpowiedzi w najnowszym raporcie przygotowanym przez United Nations Association Poland (UNAP). Dokument pokazuje jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030, czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ. Partnerem publikacji raportu jest Enea, która wspiera edukację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i działania United Nations Association Poland - czytamy w komunikacie.

Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast. Miasta odpowiadały na pytania dotyczące strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i związanych z tym wyzwaniami, m.in. kwestii niskoemisyjnego transportu publicznego, dostępności ścieżek rowerowych, zazieleniania miast czy przetwarzania odpadów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, członkinie i członkowie Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce napisali artykuły o poszczególnych miastach.

W raporcie udział wzięło 30 miast ze wszystkich województw, zostały podzielone na kilka kategorii:  miasta do 10 tys. mieszkańców, 10-50 tys. mieszkańców, 50-100 tys. mieszkańców, 100-200 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Opracowanie zawiera również głos  przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych oraz administracji publicznej.

 Przyszłość Polski opiera się na małych i średnich miastach, które często bywają niedocenione, a ich działania pozostają niedostrzeżone. To wielka satysfakcja móc dać im głos, poznając ich osiągnięcia, jak i potrzeby. Bardzo cieszy nas, że w większości przypadków współpraca ta nie kończy się na raporcie, lecz jest sukcesywnie kontynuowana – podkreśla Karolina Gajęcka, koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie ponad 50 proc. całej populacji naszej planety mieszka w miastach i odpowiada za 60–80 proc. światowego zużycia energii oraz za 75 proc. globalnej emisji CO2. To znaczące obciążenie dla ośrodków miejskich, które powinny łączyć postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zrównoważony rozwój miast jest więc nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]