REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE podpisała umowę z PGNIG na dostawy gazu

  • 30 września 2022 12:33
  • Opracowała: AMC
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowę ramową oraz kontrakty indywidualne z największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w kraju – PGE Polską Grupą Energetyczną. Zakontraktowany gaz będzie zasilał 10 jednostek wytwórczych Grupy PGE - czytamy w komunikacie.

Szacowana wartość podpisanych kontraktów indywidualnych, obejmujących okres dostaw od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2025 r., wynosi ok. 23 mld złotych. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

- Podpisana z PGNiG umowa na dostawy gazu dla dziesięciu jednostek wytwórczych Grupy PGE przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na kolejne lata i jest gwarancją stabilnych dostaw energii i ciepła dla naszych klientów. Zakontraktowane paliwo zasili zarówno nasze elektrociepłownie, w których, zgodnie ze strategią, prowadzimy proces dekarbonizacji, jak i powstające bloki gazowo – parowe przy Elektrowni Dolna Odra, które będą stanowić uzupełnienie polskiego miksu energetycznego, wspierając jednocześnie pracę zlokalizowanych w północnej Polsce lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Współpraca między PGNiG i PGE Polską Grupą Energetyczną ma wymiar strategiczny i wzmacnia  bezpieczeństwo dostaw energii dla krajowych odbiorców. Nasze relacje handlowe są oparte na zaufaniu oraz wzajemnym zrozumieniu potrzeb i uwarunkowań biznesowych, co jest szczególnie istotne teraz, gdy branża mierzy się z bezprecedensowym kryzysem na europejskim rynku energii – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Zakontraktowany gaz ziemny zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby produkcyjne elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła, PGE Toruń oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA (w tym dla Nowej EC Czechnica). Umowa obejmuje również dostawy gazu ziemnego dla dwóch nowych bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra budowanych przez spółkę PGE Gryfino 2050 i planowanych do oddania w 2023 roku.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]