REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Tereny pokopalniane pod lupą Banku Światowego

  • 13 października 2022 17:38
  • Opracowała: AMC
Reklama

Ruda Śląska była w centrum uwagi uczestników warsztatów zorganizowanych we wtorek w Katowicach przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Bank Światowy. Dyskutowano przede wszystkim o terenach po kopalni „Pokój”. Analiza możliwości ich zagospodarowania będzie przedmiotem pilotażowego projektu realizowanego przez Bank Światowy- informuje GZM.

– Transformacja energetyczna to wielkie wyzwanie, wykraczające poza możliwości samego miasta. Jeżeli mamy ją rozsądnie przeprowadzić, to musimy brać pod uwagę wszystkie strony tego procesu – powiedział Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta Rudy Śląskiej.

– Z nadzieją rozpoczynamy współpracę z Bankiem Światowym. Jego wsparcie pomoże nam lepiej przygotować się do kolejnych etapów transformacji Śląska – dodał.

Urząd Marszałkowski i Bank Światowy uzgodnili, że zamiast dążyć do opracowania ogólnoregionalnych rozwiązań, lepiej zacząć od wdrożenia pilotażu na jednym obszarze. Przedmiotem analizy, którą przygotuje Bank Światowy, będą położone w centralnej części miasta tereny po kopalni „Pokój”.

– To bardzo cenne, że zajmujemy się konkretnym obszarem. A Ruda Śląska jest miejscem, które tak naprawdę obrazuje cały region – podkreśliła Małgorzata Staś, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Padła propozycja, aby Urząd Marszałkowski pełnił rolę koordynatora między podmiotami uczestniczącymi w projektowaniu pilotażowego przekształcenia pokopalnianego terenu. Pracami projektowymi pokieruje Bank Światowy. Wykorzysta do tego m.in. swoje narzędzie LURA – aplikację służącą do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. Przeprowadzona zostanie też pogłębiona analiza umiejętności i kompetencji zawodowych, oparta o ankietę wśród 500 gospodarstw domowych i dane z innych źródeł. Projekt pilotażowy ma doprowadzić do opracowania studium wykonalności i projektów remediacji, a także określenia potencjalnych źródeł finansowania, w tym pochodzących ze źródeł niepublicznych.

– Nowe podejście Banku Światowego do transformacji węglowej opiera się na trzech filarach: ludziach i społecznościach, rekultywacji gruntów oraz strukturze instytucjonalno – zarządczej. Możemy zapewnić wsparcie w każdym z tych obszarów – powiedział Wolf Pohl, ekspert Banku Światowego ds. środowiska.

To początek dłuższej podróży, być może po wzburzonych wodach, ale jesteśmy gotowi sprawować patronat nad tym projektem. Ruda Śląska ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności – dodał.

Dzień wcześniej przedstawiciele Banku Światowego odwiedzili Rudę Śląską, aby w terenie dyskutować nad wyzwaniami stojącymi przed regionami górniczymi. Celem wizyty była też wymiana doświadczeń z przedstawicielami miasta na temat skutków eksploatacji górniczej oraz innych technicznych aspektów transformacji energetycznej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]