WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Kierunek dobry, ale konieczne poprawki – inaczej bezpieczeństwo dostaw zagrożone

  • 19 października 2022 13:18
  • Opracowała: AMC
Reklama

Fundacja RE-Source Poland Hub zajmująca się zapewnianiem taniej, zielonej energii elektrycznej polskiemu przemysłowi poprzez korporacyjne umowy zakupu energii cPPA  przygotowała stanowisko ws. projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Eksperci wskazują, że przez brak konsultacji projekt zawiera błędy, które mogą zagrozić krótko- i długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej - informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Eksperci RE-Source Poland Hub wskazują, że projekt ustawy ws.  limitów cen energii ten nie podlegał konsultacjom publicznym, co uniemożliwiło wielu branżowym organizacjom przedstawienia swoich uwag i rekomendacji. W rezultacie propozycja nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę.

Zdaniem ekspertów kluczowym elementem w tym zakresie jest fakt nieuwzględnienia odmienności kontraktów cPPA od innych kontraktów sprzedaży energii elektrycznej. W ocenie RE-Source Poland Hub  włączenie cPPA do reżimu ww. ustawy spowoduje, że projektowany mechanizm ustalania ceny maksymalnej ze źródeł OZE w istotny sposób naruszy główną korzyść, która motywowała firmy do zawierania takich umów tj. stabilność warunków finansowych oraz ich przewidywalność, które do tej pory gwarantowały ich opłacalność dla obu stron kontraktu. Ingerencja państwa w zawarte i obowiązujące kontrakty zwiększy ryzyko finansowania inwestycji po stronie wytwórcy, jednocześnie będzie sygnałem dla obu stron, iż zawarte umowy muszą być obwarowane dodatkowym ryzykiem interwencji państwa. Dotyczy to zarówno zawartych, jak i planowanych umów.

 „Ubolewamy, że proponowany projekt ustawy nie uwzględnia działań podejmowanych przez coraz liczniejszą grupę wytwórców i odbiorców przemysłowych, którzy zabezpieczają cenę energii elektrycznej na uzasadnionym, akceptowalnym poziomie poprzez długoterminowe umowy cPPA. (…) Mając powyższe na uwadze należy wyraźnie podkreślić, że proponowane rozwiązania negatywnie wpłyną na rozwój rynku umów cPPA, ponieważ wytwórcy mając na uwadze ww. ryzyka dużo ostrożniej będą podchodzić do tego typu kontraktów, co oznacza, że odbiorca chcący zabezpieczyć cenę energii w długim terminie będzie miał dużo mniej szans na zawarcie takiego kontraktu. Zatem sumarycznie Rząd osiągnie efekt odwrotny od zamierzonego i w długim terminie zwiększą się koszty pozyskania energii przez odbiorców, ponieważ wytwórcy ze względu na ryzyka nie będą zainteresowani zawieraniem tego typu kontraktów. Dodatkowo to rozwiązanie zniechęci instytucje finansowe do finansowania inwestycji, które zabezpieczone są tego typu kontraktami, co w dłuższym terminie spowoduje, że ograniczy się znacznie liczba budowanych projektów OZE. Obecnie instytucje finansujące budowę źródeł OZE postrzegają umowy cPPA jako zabezpieczenie na równi z aukcjami OZE dlatego chętnie finansują inwestycje zabezpieczone tego typu kontraktami. Zaproponowana zmiana może już na stałe zniechęcić tego typu instytucje do podjęcia ryzyka i sfinansowania budowy źródeł OZE” – czytamy w przygotowanym stanowisku.

Kontrakty cPPA swoją formą przypominają aukcyjny system wsparcia OZE. W tego typu kontraktach strony podobnie jak w aukcji zobowiązują się do dostarczenia określonego wolumenu energii po wskazanej cenie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tego określonego wolumenu i zapłaty tejże ceny. Dlatego RE-Source Poland Hub postuluje wyłączenie tego typu kontraktów spod reżimu ustawy na wzór rozwiązań kontraktów aukcyjnych – wyłączeniu takiemu powinny podlegać zarówno kontrakty cPPA z fizyczną dostawą jak również kontrakty finansowe.

Strona 1 z 1
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]