REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Inwestycja OZE w Rybniku dzięki środkom POIiŚ

  • 21 października 2022 09:12
  • Opracowała: AMC
Reklama

Ponad 4 miliony zł z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafi do spółki Orlen Południe na budowę farmy fotowoltaicznej w Rybniku. Środki w postaci pomocy zwrotnej przekaże beneficjentowi NFOŚiGW. Inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok i będzie kosztować ok. 6,8 mln zł - czytamy w komunikacie funduszu.

Budowa nowej jednostki wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej promieniowanie słoneczne - o mocy powyżej 2 MWe w Rybniku to element inwestycji ORLEN Południe S.A., której celem jest rozwój zeroemisyjnych źródeł energii w aktywach wytwórczych inwestora. Składową projektu będzie przyłącze do istniejących sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Instalacja zlokalizowana na terenie woj. śląskiego, w Rybniku ma mieć typowo komercyjną funkcję - sprzedawać "zieloną energię elektryczną" do sieci zewnętrznej.

- Na kompleks złoży się m.in. ok. 5400 paneli słonecznych, 17 sztuk inwerterów sieciowych, kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 2500 kVA, oraz rozdzielnice. Przewidywane efekty ekologiczne uzyskane dzięki funkcjonowaniu farmy to uruchomienie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (w wys. 2 158 MWhe/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (o 1 636 ton równoważnika CO2 rocznie) - czytamy.

Dofinansowanie inwestycji umożliwił zasób środków POIiŚ – poddziałanie 1.1.1: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]