REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i zrównoważoną transformację

  • 24 października 2022 13:34
  • Opracowała: AMC
Reklama

Nowy program inwestycyjny InvestEU posiada gwarancje Komisji Europejskiej i jest to finansowanie udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny a także BGK. Inwestycje w ramach programu InvestEU koncentrują się na czterech obszarach: zrównoważonego rozwoju infrastruktury; badań, innowacji i cyfryzacji; małych i średnich przedsiębiorstw; oraz inwestycji społecznych i w umiejętności - czytamy w informacji prasowej.

InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r.. Fundusz InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.  Polska będzie korzystać z doświadczenia zebranego podczas wdrażania tego planu gdyż osiągnęła na tle innych krajów UE bardzo dobry wynik w jego wykorzystaniu.

Fundusz InvestEU zapewni wsparcie podmiotom, które mają siedzibę w kraju UE lub w innym kwalifikującym się kraju. O środki z funduszu będą mogły ubiegać się spółki prywatne z sektora MŚP, spółki o średniej kapitalizacji, duże przedsiębiorstwa, jak również podmioty z sektora publicznego i realizujące projekty w formule PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program InvestEU jest programem sześcioletnim i w perspektywie długoterminowej będzie skupiał się na czterech obszarach, które odzwierciedlają kluczowe priorytety polityki UE: zrównoważony rozwój infrastruktury, rozwój badań, innowacji i cyfryzacji, wsparcie działalności MŚP, inwestycje społeczne.

Istotne jest, że około 2/3 finansowania powinno wesprzeć zrównoważony rozwój infrastruktury i co najmniej 30% wszystkich inwestycji zostanie przeznaczonych na łagodzenie zmian klimatycznych i projekty adaptacyjne, wspierające zieloną transformację Europy.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]