REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Termomodernizacja to konieczność

  • 31 października 2022 13:43
  • Opracowała: AMC
Reklama

Odbyło się drugie posiedzenie Komitetu doradczego projektu pn.: „System finansowania w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gwarantujący głęboką termomodernizację zasobów budynków” (projekt FinEERGo-Dom) - informuje NFOŚiGW.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych wyników projektu oraz naboru w ramach programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” realizowanego przez NFOŚiGW oraz rozważenie sposobów rozwoju finasowania inwestycji w formule EPC/ESCO w najbliższych latach.

W spotkaniu organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, reprezentanci sektora bankowego, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Związku Banków Polskich, prawnicy oraz spółki typu EPC/ESCO.

Posiedzenie otworzył Paweł Mirowski – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

– W obliczu ogromnych potrzeb termomodernizacyjnych oraz konieczności osiągnięcia oszczędności zużycia energii, kluczowe jest zapewnienie finansowania, zmobilizowanie i zachęcenie sektora prywatnego oraz sektora bankowego do włączenia się w proces inwestycyjny w modelu EPC/ESCO. Pilotażowe wdrożenie programu priorytetowego z budżetem 10 milionów złotych przeznaczonych na wkład własny beneficjenta, którym są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ma stanowić również zachętę dla podmiotów prywatnych do realizacji przedsięwziąć w tej formule  - powiedział prezes Mirowski.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]