REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Są środki na termomodernizację szkół

  • 4 listopada 2022 10:21
  • Opracowała: AMC
Reklama

Cztery przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków szkolnych otrzymały dofinansowania o wartości - ponad 14,7 mln zł środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Inwestycje otrzymają dodatkowo wsparcie w wys. 2,6 mln zł z budżetu państwa. Dzięki dofinansowaniu szkoły podstawowe w Kozienicach (woj. mazowieckie), gminie Dobrodzień (woj. opolskie ), gminie Nowy Staw - na obszarze Żuław Wiślanych (woj. pomorskie) oraz na terenie gminy Dywity - w Bukwałdzie oraz Spręcowie (woj. warmińsko- mazurskie) zostaną gruntownie wyremontowane do 2024 r. - informuje NFOŚiGW.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w okresie wakacyjnym przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz beneficjentów. Wsparcie ze środków MF EOG przyznano na podstawie konkursu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Dzięki przeprowadzonym w obiektach szkolnych pracom obniżona zostanie emisja CO2do atmosfery, ograniczone zużycie energii pierwotnej, zwiększony udział OZE w produkcji energii oraz poprawa świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Głęboka termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Kozienicach pochłonie w całości 6 mln zł (wsparcie finansowe wyniesie w sumie ok. 4,1 mln zł). Celem projektu obok poprawy efektywności energetycznej w budynku szkolnym będzie doprowadzenie go do standardu energetycznie „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, docieplenie stropów, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, wymianę okien i docieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Koszt całkowity termomodernizacji budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień to 5,1 mln zł (suma przyznanych dotacji razem wyniesie: 3,6 mln zł). Przedsięwzięcie będzie miało charakter kompleksowy. Zaplanowano wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej (m.in. montaż instalacji PV) w obiektach szkół podstawowych w Pludrach oraz w Turzy i budynku oświatowym w miejscowości Dobrodzień. Ponadto projekt zakłada działania edukacyjne, zwiększające świadomość okolicznych mieszkańców na temat efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych w Gminie Nowy Staw będzie kosztować 10,3 mln zł. Dotacje sięgną 7 mln zł łącznie. Przedmiotem projektu będzie realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szkolnych położnych w trzech gminach partnerskich:  w Nowym Stawie (gmina Nowy Staw), w Kmiecinie (gmina Nowy Dwór Gdański), we Wocławach i Cedrach Małych (gmina Cedry Wielkie). Partnerem zagranicznym projektu będzie Norweski Instytut Badań nad Powietrzem (NILU). Zaplanowane inwestycje w budynkach to m.in. docieplenia ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, wymiana instalacji grzewczych oraz stolarki okiennej i drzwiowej a także oświetlenia wewnętrznego. Przewidziano również instalację paneli fotowoltaicznych. Projekt przewiduje dodatkowo przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej na temat wpływu realizacji prac termomodernizacyjnych na środowisko.

Strona 1 z 1
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]