REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

GZM przedstawiła Metropolitalną Szkołę Prototypowania partnerom

  • 10 listopada 2022 12:01
  • Opracowała: AMC
Reklama

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przedstawiła projekt Metropolitalnej Szkoły Prototypowania podczas Corocznego Szczytu Międzynarodowego Programu Współpracy Miejskiej i Regionalnej (IURC Annual Event) w Brukseli, który odbył sięw Brukseli  2022 r.

W programie IURC uczestniczy 139 miast i 40 regionów oraz metropolii z całego świata. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów służących zrównoważonemu rozwojowi tych obszarów. Program jest finansowany w ramach Instrumentu Partnerstwa UE i korzysta ze strategicznego wsparcia Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. 

Program IURC dąży do wypracowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy miastami, metropoliami oraz regionami z krajów Unii Europejskiej i spoza niej, które stawią czoła wspólnym wyzwaniom oraz będą możliwe do łatwego zaadaptowania w innych częściach świata. GZM uczestniczy w tym programie od 2021 roku. W jego ramach została nawiązana współpraca z Metropolią Kansas City.

Współpraca ta skupiona jest wokół trzech obszarów tematycznych: efektywność energetyczna w budynkach; zrównoważona mobilność miejska i transport; edukacja, praca i umiejętności zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem centrów innowacji i klastrów.

Podczas wydarzenia w Brukseli zostały przedstawione efekty dotychczasowej współpracy GZM oraz Metropolii Kansas City, a także dalsze zamierzenia, których realizacja w znacznym stopniu będzie się opierać o wykorzystanie doświadczeń GZM wynikających z już przeprowadzonych oraz wdrażanych inicjatyw w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania.   

Na uwagę zasługuje także fakt, że idea Metropolitalnej Szkoły Prototypowania została wybrana jako jeden z zaledwie kilku projektów, który zaprezentowano podczas IURC Annual Event w Brukseli. Dla Metropolii była to okazja do przedstawienia efektów działań w gronie około 120 ekspertów reprezentujących miasta, metropolie i regiony z całego świata, biorących udział w tym wydarzeniu w sposób stacjonarny, a także wśród szerokiego grona uczestników online. Koszty udziału przedstawiciela GZM są pokrywane przez organizatorów programu IURC. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]