REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Jak uczyć o OZE?

  • 16 listopada 2022 08:16
  • Opracowała: AMC
Reklama

Stoimy przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego opartego o nowe, nisko i zeroemisyjne źródła energii, w którym odnawialnym źródłom energii przypadnie rola szczególna. Polska konsekwentnie rozwija ten perspektywiczny sektor – mówił wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ireneusz Zyska podczas seminarium "Wyzwania dla nauki i praktyki w zakresie podnoszenia wiedzy o OZE".

Wiceminister Zyska zwrócił uwagę, że rozwój OZE ma szczególne znaczenie dla transformacji energetycznej i jest jedną z odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany przez Rosję i jej agresję na Ukrainę.

- Rząd podejmuje skoordynowane i celowe działania na rzecz dynamicznego i zrównoważonego rozwoju sektora OZE, gdyż postrzega inwestycje w OZE jako jeden z głównych filarów naszego nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu, ale także sposób na zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych. Polska jest zdeterminowana, aby uniezależnić się od dostaw rosyjskich węglowodorów. To nasz cel strategiczny, który jest konsekwentnie realizowany – mówił wiceminister Ireneusz Zyska.

Jak dodał Pełnomocnik rządu ds. OZE, przewidywana moc zainstalowana w OZE wyniesie w 2025 r. ok. 28 GW. Do końca dekady zeroemisyjne źródła energii będą odpowiadać za ponad 50 proc. zużywanej energii w Polsce, a ich moc może osiągnąć 50 GW.

- Chcemy rozwijać lądową i morską energetykę wiatrową, fotowoltaikę, ale również OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi – podkreślił.

Wiceminister klimatu i środowiska przypomniał także o funkcjonujących czterech porozumieniach sektorowych: na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Porozumienia mają na celu maksymalizację krajowego wkładu w łańcuchu dostaw, czyli tzw. local content.

Jak zaznaczył, rozwój OZE nie jest i nie będzie możliwy również bez wykorzystania potencjału krajowych ośrodków badawczych w opracowaniu nowych technologii i ich wykorzystywaniu do realizacji projektów w Polsce ale również na świecie.

- Liczę także na to, że potencjał naszej gospodarki pozwoli na opracowanie i komercjalizowanie kolejnych innowacji prowadzących nas do bycia gospodarką nowoczesną i niskoemisyjną. Wyzwanie to muszą podjąć wszystkie gałęzie gospodarki, w tym również nauka – podsumował.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]