REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE podała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.

  • 23 listopada 2022 17:37
  • Opracowała: AMC
Reklama

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln złotych wobec 685 mln złotych osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego i koszty uprawnień do emisji CO2..

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln złotych, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla kamiennego) i uprawnień do emisji CO2.. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln złotych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln złotych wobec 213 mln złotych w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln złotych, zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 roku (649 mln złotych). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 roku 486 mln złotych przy 314 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Strona 2 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]