REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rozporządzenie MKiŚ aktualizujące przepisy wykonawcze do tzw. ustawy o źródłach ciepła

  • 29 listopada 2022 17:34
  • Opracowała: AMC
Reklama

Ponadto, w ramach ww. ustawy wprowadzono poniższe zmiany dotyczące dodatków dla gospodarstw domowych: warunkowe odstępstwo od zasady jeden adres = jeden dodatek (art. 24 ust. 5a ustawy o źródłach ciepła); doprecyzowanie, że dodatek wynosi 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego (24 ust. 11 pkt 1 ustawy o źródłach ciepła); możliwość przyznania dodatku z urzędu w przypadku niezłożenia deklaracji CEEB lub wniosku przez osobę uprawnioną (art. 24 ust. 25a i 25b ustawy o źródłach ciepła).

Przypominamy także, o wcześniejszych zmianach wprowadzonych do ustawy o źródłach ciepła:

Rozstrzygnięto, że złożenie wniosku o przyznanie dodatku węglowego nie przesądza o odrzuceniu wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych/dodatku dla podmiotów wrażliwych. Ważne jest aby taki dodatek nie został uprzednio przyznany (art. 27 ust. 2 ustawy o źródłach ciepła).

Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych o (art. 26 ust. 1a–1d ustawy o źródłach ciepła). Otrzymają go także m.in. wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe wytwarzające ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż 11,6 MW, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania – w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach.

Unormowano przypadek gdy koszty zakupu paliwa dla podmiotu wrażliwego zostały poniesione przez organ prowadzący ten podmiot wrażliwy i finansujący podstawową działalność tego podmiotu.

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]