REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Komisja proponuje certyfikację usuwania dwutlenku węgla

  • 1 grudnia 2022 16:32
  • Opracowała: AMC
Reklama

Long-term storage - długotrwałe składowanie: Certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia trwałego składowania;

Sustainability - zrównoważony charakter: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna, lub przyczyniać się do ich realizacji.

Wniosek ten ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, UE musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do minimum. Jednocześnie UE będzie musiała zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, aby zrównoważyć emisje, których nie można wyeliminować.

- Technologie przemysłowe, takie jak produkcja bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS) lub bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza (DACCS), mogą wychwytywać dwutlenku węgla i składować go w sposób stały. W rolnictwie i leśnictwie praktyki rolnictwa regeneratywnego mogą w zrównoważony sposób zwiększyć składowanie dwutlenku węgla w glebach i lasach lub ograniczyć uwalnianie dwutlenku węgla z gleb, a także stworzyć nowy model biznesowy dla rolników i leśników. Trwałe produkty i materiały, takie jak drewnopochodne wyroby budowlane, mogą również związać dwutlenek węgla na kilkadziesiąt lat lub dłużej - czytamy.

Wniosek będzie promował najnowocześniejsze czyste technologie i wspierał nowy europejski Bauhaus poprzez uznanie zdolności do składowania dwutlenku węgla przez drewno i energooszczędne materiały budowlane. Wniosek umożliwi innowacyjne formy finansowania prywatnego i publicznego, w tym finansowanie inicjatyw mających pozytywne skutki lub wsparcie publiczne oparte na wynikach w ramach pomocy państwa lub wspólnej polityki rolnej. Komisja będzie nadal finansować działania na rzecz usuwania dwutlenku węgla w terenie za pośrednictwem funduszu innowacyjnego (który może finansować m.in. projekty BECCS i DACCS), wspólnej polityki rolnej, Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu LIFE i programu „Horyzont Europa” (w tym misji „Pakiet na rzecz zdrowych gleb w Europie”).

Strona 2 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]