REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Komisja proponuje certyfikację usuwania dwutlenku węgla

  • 1 grudnia 2022 16:32
  • Opracowała: AMC
Reklama

Dalsze działania

Wniosek Komisji będzie teraz przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Na podstawie kryteriów QU.A.L.ITY Komisja, przy wsparciu grupy ekspertów, opracuje metody certyfikacji dostosowane do różnych rodzajów działań związanych z usuwanianiem dwutlenku węgla. Pierwsze posiedzenie grupy ekspertów zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.

Kontekst

Europejski Zielony Ład to długoterminowa strategia UE na rzecz wzrostu, której celem jest neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. Europejskie prawo o klimacie, podpisane w 2021 r., sprawia, że osiągnięcie równowagi między emisjami gazów cieplarnianych a pochłanianiem gazów cieplarnianych do 2050 r., a następnie osiągnięcie ujemnych emisji jest prawnie wiążące dla UE. Prawo to obejmuje również ambitny cel klimatyczny na 2030 r. polegający na redukcji emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % w porównaniu z 1990 r. Przedstawiony dziś wniosek w sprawie certyfikacji usuwania dwutlenku węgla ma zatem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych UE w ramach porozumienia paryskiego i dla urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu.

Dzisiejszy wniosek opiera się na komunikacie Komisji w sprawie zrównoważonego obiegu węgla przyjętym w 2021 r. Wniosek ten pomoże w osiągnięciu ambitnego celu UE, jakim jest pochłanianie do 2030 r. 310 mln ton dwutlenku węgla w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), oraz w promowaniu działań w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych zgodnie z ustawą o odbudowie przyrody i praktykami gospodarki o obiegu zamkniętym, określonymi w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomoże to przedsiębiorstwom w sprawozdawczości na temat ich śladu klimatycznego zgodnie z dyrektywą w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i powiązanymi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zapewni większą przejrzystość w zakresie twierdzeń dotyczących neutralności klimatycznej ze strony organizacji publicznych i prywatnych.

Strona 3 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]