REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Spotkania z mieszkańcami ws. gazociągu dla elektrowni w Ostrołęce

  • 12 grudnia 2022 13:49
  • Opracowała: AMC
Reklama

Zakończyła się seria spotkań w ramach dialogu społecznego z mieszkańcami gmin, na terenie których zlokalizowane będzie przyłącze gazowe dla budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce. Spotkania w gminach Troszyn, Miastkowo, Śniadowo i Rzekuń to jeden z etapów działań poprzedzających rozpoczęcie prac w terenie. We wrześniu przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy rozmawiali z władzami samorządowymi, aby przedyskutować szczegóły planowanego przedsięwzięcia - informuje spółka.

Podczas spotkań przedstawiono informacje dotyczące znaczenia gazociągu w kontekście inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Ostrołęce. Rozmawiano też m.in. o lokalizacji gazociągu, zakresie prac budowlanych czy ograniczeń związanych z budową gazociągu. Poruszono również kwestię mechanizmu wypłaty wyliczanych przez właściwy Urząd Wojewódzki odszkodowań. Przy tej okazji wykonawca gazociągu (Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o.) i inwestor (CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.) zachęcali mieszkańców do udziału w sporządzaniu protokołów wejścia w teren. Po zakończeniu prac posłużą one do obliczenia należnych właścicielom działek rekompensat. O miejscu i terminie oględzin działek każdy właściciel będzie zawiadamiany listem poleconym.

W trakcie spotkań najczęściej zadawanymi pytaniami były te o wysokość odszkodowań (którą zawsze indywidualnie wyliczy biegły rzeczoznawca na zamówienie wojewody) i dostęp do działek w trakcie prac budowlanych (który wykonawca jest zobowiązany zapewnić podczas trwania budowy). Innymi poruszanymi przez mieszkańców tematami były, m.in. melioracja czy dokładne zasady posadowienia słupków oznaczających trasę gazociągu.

Prace na terenie dwóch województw

Liczący blisko 28 kilometrów gazociąg, zlokalizowany na terenie pięciu gmin w dwóch województwa (mazowieckim i podlaskim), przyłączony będzie do dwukierunkowego interkonektora Polska-Litwa (GIPL), zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. Dzięki temu powstająca elektrownia w Ostrołęce ma zapewnione długoletnie dostawy gazu, jak też niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]