REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rozmawiali o elektromobilności

  • 15 grudnia 2022 14:33
  • Opracowała: AMC
Reklama

Plan rozmieszczenia infrastruktury ładowania w korytarzach sieci TEN-T, z uwzględnieniem wymogów projektowanego rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), to główny temat rozmów podczas 39. Posiedzenia Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Elektormobilności. W wydarzeniu udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Konieczność rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych  ma strategicznych charakter i jest konieczna w związku z transformacją sektora transportu.

- Polska jest bardzo ważnym krajem ze względu na obszar oraz potencjał gospodarczy, a polska branża transportowa jest jedną z dominujących w UE, jeżeli chodzi o transport ciężarowy, w tym transport towarów. Jest niezwykle istotne, aby administracja państwowa wspierała ten sektor. Pozwoli to na utrzymanie pozycji lidera w Europie  – powiedział wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Spotkanie zgromadziło szerokie grono interesariuszy sektora elektromobilności. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]