REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Kolejny krok do uruchomienia programu FEnIKS

  • 19 grudnia 2022 09:31
  • Opracowała: AMC
Reklama

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to największy pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Podpisane porozumienia regulują międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Klimatu i Środowiska, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych na najbliższe kilka lat.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska wzięła udział w podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji wybranych zadań z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

- Jestem przekonany, że dotychczasowa nasza owocna współpraca będzie kontynuowana z sukcesami podczas wdrażania – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 

Celem programu FEnIKS - jednego z największych programów z polityki spójności, jest wsparcie zrównoważonego rozwoju kraju. Głównym kierunkiem wzrostu ma być budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz przyspieszenie transformacji Polski w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja programu zadecyduje o sukcesie wykorzystania Funduszu Spójności, który jest głównym źródłem finansowania największych inwestycji w Polsce.

- Środki z programu przyczynią się do poprawy naszej suwerenności energetycznej. Będą przeznaczone m.in. na rozwój odnawialnych źródeł energii, transformację energetyczną i poprawę jakości środowiska naturalnego. Pomogą nam odpowiedzieć na pilne wyzwania, przed jakimi dziś stajemy.  Nasi beneficjenci oraz instytucje posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów unijnych. Jestem więc przekonana, że sprostamy temu wyzwaniu z ogromnym pożytkiem dla całego społeczeństwa – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Na mocy podpisanych porozumień minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister klimatu i środowiska, minister zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych będą pełnić funkcje Instytucji Pośredniczących w realizacji programu FEnIKS. Podpisane dokumenty regulują wzajemne prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat.

FEnIKS to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i inne przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł). Środki te pochodzą z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa.

 

Prace nad programem zaczęły się ponad trzy lata temu. Program powstał przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Negocjacje z Komisją Europejską trwały wiele miesięcy i zakończyły się 6 października tego roku zatwierdzeniem programu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]