REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energa wprowadza kolejne zmiany w obszarze ESG

  • 19 grudnia 2022 07:35
  • Opracowała: AMC
Reklama

Energa z Grupy ORLEN podążając za przykładem światowych liderów branży energetycznej, dostosowała strukturę ładu korporacyjnego do wymagań unijnych. Zmiany te umożliwią szybsze informowanie i monitorowanie kwestii klimatycznych przez zarząd spółki. Energa zwraca szczególną uwagę zarówno na wpływ spółki na zmiany klimatyczne, jak i wpływ zmian klimatycznych na swój model biznesowy - czytamy w komunkacie.

Zmiana ładu korporacyjnego na co dzień nie jest widoczna z zewnątrz, ale przejawem tego jest zmiana opisu stanowiska jednego z członków Zarządu Energi SA bezpośrednio nadzorującego działania operacyjne zmierzające m.in. do transformacji Grupy Energa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a zwłaszcza dekarbonizacji. Wszystko po to, aby usprawnić proces zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i pomóc w pełni wykorzystać szanse związane z transformacją energetyczną.

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i klimatu Energi SA w swoich dotychczasowych obowiązkach sprawował nadzór m.in. nad tym obszarem. Rozszerzenie nazwy stanowiska o „klimat” podkreśla wieloletnie starania Grupy Energa zapobiegania lub ograniczania jej wpływu na zmiany klimatyczne i podejmowanie konkretnych działań w celu zwiększania odporności Grupy Energa na takie skutki. W ten sposób wyszczególniona została również nadrzędna rola wiceprezesa Zarządu w ocenie i zarządzaniu ryzykiem i szansami klimatycznymi.

Dążenie do efektywności energetycznej

Grupa Energa w Polityce środowiskowo-energetycznej określiła cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne przypisując poszczególnym liniom biznesowym konkretne zadania do wykonania w tym zakresie. Wśród głównych celów jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym obniżanie emisji gazów cieplarnianych a także prowadzenie działalności zgodnie z ideą  gospodarki o obiegu zamkniętym. Do osiągnięcia wskazanych priorytetów prowadzą m.in. takie przedsięwzięcia jak – zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskania i magazynowania energii, wdrażanie innowacji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowanie powstawania odpadów lub zapobieganie ich powstawaniu.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]