REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowa linia energetyczna od PGE

  • 18 grudnia 2023 11:37
  • Opracowała: AMC
Reklama

Zakończyły się prace związane z budową linii 110 kV relacji Annopol – Budzyń. Projekt został zrealizowany wspólnie przez dwa oddziały operatora z Grupy PGE – lubelski i rzeszowski. Wartość zrealizowanej inwestycji w gminach Kraśnik, Dzierzkowice, Annopol i Gościeradów wyniosła blisko 50 mln zł - czytamy w komunikacie.

Inwestycja PGE Dystrybucja umożliwi dalszy rozwoju energetyki odnawialnej w regionie. Budowa nowej linii 110 kV zwiększa zdolności przyłączeniowe dla instalacji OZE na poziomie 30 MW. Linia 110 kV Annopol – Budzyń podnosi również poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

- Realizacja inwestycji podniosła niezawodność pracy systemu dystrybucyjnego dzięki zapewnieniu drugostronnego zasilania napięciem 110 kV stacji Annopol – poprzez zamknięcie w układzie pierścieniowym. Nowa linia pozwoli na ograniczenie strat sieciowych i zwiększenie możliwości dystrybucji energii dla istniejących i nowych odbiorców na terenie okolicznych gmin – powiedział Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

- Jest to inwestycja, na której skorzystają również wytwórcy zielonej energii. Nowa linia 110 kV relacji Annopol – Budzyń stwarza rozległe możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych OZE – dodał Dariusz Dudek.

Proces budowy linii był złożony i rozpoczął się jeszcze w lutym 2016 r. od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych tytułów prawnych do nieruchomości wzdłuż powstającej linii. Etap projektowania trwał ponad 5 lat. W czerwcu 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejny etap realizacji inwestycji tj. budowę linii 110 kV, zgodnie z pozyskaną dokumentacją. Umowa na roboty budowlane została podpisana w grudniu 2022 r. a po niecałym roku inwestycja została zrealizowana.

Nowa linia 110 kV o łącznej długości prawej 30 km składa się z ok. 5 km odcinka napowietrznej linii dwutorowej, ok. 25 km napowietrznej linii jednotorowej i ok 0,2 km jednotorowej linii kablowej. Inwestycja została wybudowana z wykorzystaniem 100 słupów (93 kratowych i 7 pełnościennych) oraz przewodów roboczych o przekroju AFL6 240 mm2 o obciążalności nie mniejszej niż 645 A. Wraz z wybudowaną linii 110 kV zaprojektowano i uruchomiono na niej najnowsze rozwiązania wspierające prawidłową pracę linii 110 kV. Wykorzystano tu system dynamicznej obciążalności linii napowietrznej 110 kV (DOL) oraz system monitorowania online poziomu wyładowań niezupełnych (WNZ).

Nowa inwestycja na Lubelszczyźnie zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Koszt zadań realizowanych w lubelskich gminach (Kraśnik, Dzierzkowice, Annopol i Gościeradów) wyniósł prawie 50 mln zł. Energetycy pozyskali dofinasowanie z Unii Europejskiej w kwocie blisko 17 mln zł.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]