REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy

  • 25 marca 2020 10:41
  • : : autor: PARA
Reklama

Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość Elektrobudowy. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elekrociepłowni w Polsce.

Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu do sądu rejonowego w Katowicach wniosku o ogłoszenie upadłości już w ubiegłym tygodniu. Spółce, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność porozumienia dotyczącego restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego finansowania. Tym samym Elektrobudowa straciła możliwość przeprowadzenia procesu dokapitalizowania (emisji akcji serii F) i pozyskania inwestora, a w konsekwencji dalszego skutecznego zarządzania płynnością. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Przedsiębiorstwo Elektrobudowa S.A. będzie działać nadal pod zarządem syndyka.

- Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań - mówi Jacek Podgórski, prezes Zarządu Elektrobudowy.

Bezpośrednią przyczyną konieczności rozpoczęcia przez zarząd procesu upadłościowego był brak porozumienia z instytucjami finansującymi spółkę w zakresie restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania. Negocjacje z wierzycielami Elektrobudowy mające na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. Od 28 maja 2019 r. obowiązywała umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń oraz tymczasowych warunkach finansowania spółki, zapewniająca tymczasową stabilizację sytuacji finansowej spółki. Jednocześnie Elektrobudowa prowadziła z wierzycielami rozmowy w sprawie docelowych warunków restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania (term sheet), które trwały aż do marca 2020 r. 

Pomimo braku porozumienia z instytucjami finansującymi zarządowi udało się w ciągu ostatnich 10 miesięcy skutecznie zarządzić wieloma istotnymi dla funkcjonowania Elektrobudowy ryzykami finansowymi oraz sporami, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W sumie od maja 2019 do marca 2020 r. Elektrobudowa zredukowała lub zamknęła ryzyka oraz podstępowania sporne o łącznej wartości ok 120 mln zł.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]