REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Do 100 tys. zł na nawadnianie pól

  • 31 marca 2020 14:50
  • : : autor: PARA
Reklama

Wody Polskie uprościły procedury wodnoprawne dla rolników ubiegających się o dofinansowanie z ARMiR. Dzięki współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi beneficjenci, którzy zdecydują się na inwestycje objęte dofinansowaniem, mają dokonywać jedynie zgłoszenia wodnoprawnego. Nowe procedury w sposób istoty skracają drogę urzędową i czas oczekiwania na decyzję administracyjną.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie na terenie swoich gospodarstw. Wnioski będzie można składać od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi aż do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Nowe zasady dotyczące programu to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych w ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy. To projekt międzyresortowy, który zakłada aktywną współpracę z różnymi podmiotami na rzecz zintegrowanej retencji wód, która pozwoli złagodzić skutki suszy.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]