REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Odnawialne źródła energii to prawie trzy czwarte nowej mocy na świecie

  • 7 kwietnia 2020 14:14
  • Autor: PARA
Reklama

Sektor energii odnawialnej dodał globalnie w 2019 r. 176 gigawatów, czyli nieco mniej wobec 179 GW dodanych w 2018 r. Jednak nowa energia odnawialna stanowi 72 procent całego wzrostu mocy w ubiegłym roku, według nowych danych opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA ).

Roczne statystyki IRENA dotyczące zdolności odnawialnych do 2020 r. pokazują, że OZE wzrosły w ubiegłym roku o 7,6 procent, a Azja zdominowała wzrost i stanowiła 54 procent wszystkich wzrostów. Podczas gdy ekspansja odnawialnych źródeł energii spowolniła w ubiegłym roku, całkowity wzrost energii odnawialnej wyprzedził wzrost produkcji energii z paliw kopalnych, kontynuując dominację odnawialnych źródeł energii w ekspansji energii ustanowionej po raz pierwszy w 2012 r. Energia słoneczna i wiatrowa przyczyniły się do produkcji 90 proc.całkowitej mocy odnawialnej dodanej w 2019 r.

- Energia odnawialna jest opłacalnym źródłem nowej energii, która zabezpiecza rynki energii i konsumentów przed niestabilnością, wspiera stabilność gospodarczą i stymuluje zrównoważony wzrost - powiedział dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera. - Biorąc pod uwagę, że przyrost źródeł OZE zapewnił większość nowych mocy w ubiegłym roku, jasne jest, że wiele krajów i regionów dostrzega stopień, w jakim transformacja energetyczna może przynieść pozytywne wyniki.

- Choć krzywa wzrostu jest pozytywna, potrzeba więcej, aby skierować globalną energię na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i łagodzenia zmiany klimatu. Obie z nich oferują znaczne korzyści ekonomiczne - kontynuował La Camera. - W tym trudnym czasie przypomina się nam znaczenie budowania odporności naszych gospodarek. W perspektywie dziesięcioletniej potrzebna jest polityka umożliwiająca zwiększenie inwestycji i przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii. 

Odnawialne źródła energii stanowiły co najmniej 70 proc. całkowitej rozbudowy mocy w prawie wszystkich regionach w 2019 r., poza Afryką i Bliskim Wschodem, gdzie stanowiły odpowiednio 52 proc. i 26 proc. nowych inwestycji w energetyce. Nowe inwestycje zwiększyły udział energii odnawialnej w globalnej mocy do 34,7 procent, w porównaniu z 33,3 procent na koniec 2018 r. Wzrost mocy nieodnawialnych na całym świecie podążał w 2019 r. za długoterminowymi trendami, przy wzroście w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz przy likwidacji źródeł energii opartych o paliwa kopalne w Europie i Ameryce Północnej.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

KJIKU
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]