REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Odpady budowlane można i trzeba ponownie wykorzystywać

  • 17 stycznia 2020 14:10
  • : : autor: AMC
Reklama

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią nieco ponad jedną trzecią odpadów wytwarzanych w UE. Pomimo już stosunkowo wysokich wskaźników odzysku, europejski sektor budowlany będzie musiał być jeszcze bardziej ambitny w swoich praktykach, jeśli chce stanowić gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Zgodnie z opublikowanym 16 stycznia streszczeniem raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), takie podejście do tematu jest kluczem do poprawy jakości i ilości recyklingu oraz ponownego użycia materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

Unijni specjaliści podkreślają, że należy uczynić więcej w zakresie zapobiegania lub recyklingu dużej ilości odpadów wytwarzanych przez sektor budowlany i rozbiórkowy w Europie. Takie odpady, takie jak złom, zużyty cement lub produkty z drewna, stanowią obecnie największy strumień odpadów. Wiele elementów materiałów z prac rozbiórkowych i remontowych nie nadaje się do ponownego użycia lub recyklingu na wysokim poziomie. To zaś wstrzymuje wysiłki na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Eksperci na zlecenie Parlamentu Europejskiego przeanalizowali, w jaki sposób działania inspirowane gospodarką o obiegu zamkniętym mogą pomóc w osiągnięciu celów polityki UE w zakresie odpadów wytwarzanych na budowach.

Stwierdzono, że w 2016 r. odpadów budowlanych i rozbiórkowych w UE było aż 374 mln t. Duża ilość i charakter wytwarzanych odpadów stanowią wyzwanie, ale też okazję do wdrożenia rozsądnych praktyk gospodarki odpadami zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Część unijnych krajów jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 70 proc. odzysku na 2020 r. Niektóre uzyskały ten cel już w 2016 r.

Obecnie ów odzysk to głównie wykorzystanie zebranych odpadów i gruzu do wypełniania dziur na budowach. Z kolei stary i pokruszony cement oraz kamienie (kruszywa) wykorzystywane są w budownictwie drogowym.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]