WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Bytom zagospodaruje swoje pokopalniane hałdy

  • 20 stycznia 2020 11:19
  • : : autor: TRZ
Reklama

W Bytomiu ruszyły prace budowlane w zachodniej części rozebranej hałdy KWK Centrum przy ul. Wrocławskiej. Powstanie tam kolejny już obiekt handlowy.

Byłe zwałowisko odpadów sąsiaduje z drogą krajową nr 94 łączącą Zgorzelec z leżącą przy granicy ukraińskiej Korczową. Znajduje się pomiędzy zabudowaniami kopalni a pętlą tramwajową linii nr 6. Skałę płoną lokowano w tym miejscu już za czasów niemieckich, gdy kopalnia nosiła nazwę Karsten-Zentrum Grube. W XXI w., gdy wzrosło zapotrzebowanie na kamień pod budowę nowych dróg, zwałowisko zostało rozebrane. W 2019 r. na części byłej hałdy przylegającej do garaży samochodowych zniwelowano teren i wzniesiono sklep. Okazuje się, że nie jest to ostatnia w tym rejonie. Kolejny fragment byłej hałdy ma znaleźć nowe przeznaczenie, chociaż nie sprzyjały temu uwarunkowania prawne.

- Teren położony przy ul. Wrocławskiej i pętli tramwajowej nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego na terenie, dla którego brak obowiązującego miejscowego planu, wymaga ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nadmieniam, że na wskazanym terenie zostało wydane pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną - wyjaśnia Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

To, czy na terenie dawnych hałd nastąpi budowa marketów, sklepów, stacji benzynowych, zakładów produkcyjnych, uzależnione jest od zainteresowania inwestorów tego rodzajem inwestycji. Ale nie tylko. Władze samorządowe Bytomia zamierzają w tym roku podjąć kroki, ułatwiające tego rodzaju przekształcenia.

- W 2020 r. zostanie wykonana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytom, w którym zostaną określone między innymi kierunki działań w przedmiotowym zakresie - stwierdza Tomasz Sanecki.

W Bytomiu znajduje się sporo nieużytków pokopalnianych, w tym hałd po eksploatacji rud metali i węgla. Nie skatalogowano ich, więc nie jest znana precyzyjnie powierzchnia, jaką zajmują. Część z nich leży przy ruchliwych drogach krajowych i łatwiej mogą budzić zainteresowanie przedsiębiorców.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]