WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Czy elektromobilność w Polsce wystrzeli?

  • 25 maja 2020 10:18
  • : : autor: AMC
Reklama

Od kilku lat na świecie obserwujemy dynamiczny rozwój elektromobilności. To dzieje się także w Polsce. Wymagania techniczno-prawne dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych były tematem webinarium zorganizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

- Rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga on jednak przede wszystkim wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania – mówi podczas webinarium Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE

Ministerstwo Klimatu podejmuje działania, mające na celu stworzenie warunków i różnego rodzaju zachęt do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru.

- Obecnie, wspólnie z sektorem, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju – dodał.

W resorcie finalizowane są prace dotyczące ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania.

- Trwająca sytuacja epidemiczna skutkuje pewnymi opóźnieniami, gdyż działania rządu skupione są na zwalczaniu negatywnych wpływów epidemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak liczymy, że planowane  wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności – zaznaczył.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych w sektorze transportowym w Polsce. Zdaniem wiceministra ustawa stworzyła podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania gazem ziemnym oraz określiła zasady funkcjonowania tego rynku, w tym pozwoliła na określenie wymagań techniczny dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

- Kolejnym działaniem, które planujemy, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w tej ustawie, który w dużym stopniu będzie uwzględniać postulaty sektora. Priorytety, które chcemy zawrzeć w nowelizacji ustawy, zostały przedstawione w marcu przez ministra klimatu Michała Kurtykę jako dziesiątka dla elektromobilności – powiedział wiceminister Zyska.

Planowane zmiany będą obejmować m.in.: złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza, dookreślenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzania kontroli. Planowane jest wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych. Resort chce zwolnienia pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych. W grę wchodzi też wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]