WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE publikuje raport zintegrowany prezentujący kompleksowe ujęcie działalności Grupy

  • 21 sierpnia 2020 14:48
  • Autor: AMC
Reklama

PGE Polska Grupa Energetyczna, największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce, opublikowała piąty raport zintegrowany, będący kompendium wiedzy na temat Grupy i jej otoczenia. Dzięki swojej przejrzystej formie i bogatej zawartości merytorycznej jest on uniwersalnym narzędziem umożliwiającym poznanie Grupy PGE i uzyskanie informacji o jej działalności.

- Tegoroczny raport zintegrowany PGE stanowi kompendium wiedzy na temat działalności Grupy. W sposób kompleksowy ukazuje działalność PGE z perspektywy biznesowej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport przedstawia działalność PGE w 2019 roku, lecz również dokonania roku bieżącego wskazując zarazem kierunek rozwoju Grupy – zmiany miksu energetycznego, transformacji działalności, lecz również zmian zasad i sposobu zarządzania. Zawarte w raporcie treści mają służyć wszystkim interesariuszom zainteresowanym procesem tworzenia wartości przez organizację, w tym szczególnie pracownikom, klientom, inwestorom, dostawcom, partnerom biznesowym, lokalnym społecznościom, ustawodawcom, organom regulacyjnym i decydentom.

Struktura tegorocznego raportu odpowiada oczekiwaniom zewnętrznym poprzez wyraźne zaznaczenie czynników ESG – environment, social i governance (środowisko, społeczeństwo i zasady zarządzania).

Czynniki ESG zaczynają odgrywać coraz większą rolę w spółkach giełdowych – utworzenie indeksu WIG-ESG, do którego należy również PGE, jest odzwierciedleniem tego trendu. Inwestorzy bacznie obserwują działania i plany spółek w aspektach środowiskowych, społecznych i zasad zarządzania, a następnie przekładają swoje oceny na realne decyzje inwestycyjne. Chcemy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i transparentnie komunikować się z rynkiem – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W raporcie po raz trzeci PGE odnosi się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ukazując jak działania społeczne, środowiskowe i biznesowe Grupy PGE wpisują się w globalną kampanię na rzecz ludzi, planety i dobrobytu.

Raport zintegrowany Grupy PGE ze względu na swoją przejrzystą formę, nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Za pomocą rozwiązań technologicznych, takich jak nowoczesny interfejs, wideo, animacje i infografiki, treść jest przystępna nawet dla osób spoza branży energetycznej. Główny nacisk w raporcie został położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Zgodnie z wytycznymi do raportowania zintegrowanego według IIRC, PGE prezentuje w raporcie dane, które wyjaśniają, w jaki sposób organizacja tworzy w czasie wartość dla akcjonariuszy. W raporcie znajduje się wiele istotnych informacji zarówno finansowych, rynkowych, jak również pozafinansowych, które umożliwiają zapoznanie się z zasadami funkcjonowania organizacji w szerszym otoczeniu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]