WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Gdańsk gotowy na zimę

  • 2 września 2020 11:30
  • Autor: AMC
Reklama

Dwa miesiące trwały prace modernizacyjne Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE. Instalacja pracuje już pełną parą, a dzięki modernizacji, emisja tlenków siarki została zredukowana o kolejne 35 proc.

Uruchomione pięć lat temu Instalacje Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w elektrociepłowniach gdańskiej i gdyńskiej, których najbardziej widocznym elementem jest komin z wydobywającą się z niego parą wodną, razem z instalacjami odazotowania i elektrofiltrami oczyszczają spaliny z pyłów, tlenków azotu i tlenków siarki. Dzięki temu obie elektrociepłownie spełniają rygorystyczne unijne normy środowiskowe. 

Oprócz ukończonej modernizacji IMOS, wiosną i latem w elektrociepłowniach gdańskiej i gdyńskiej odbywały się przeglądy i prace remontowo-serwisowe, potrzebne do przygotowania jednostek wytwórczych do kolejnego sezonu grzewczego. W Gdyni prowadzony był remont bloku nr 1 i nr 2, gdzie wykonano modernizację elektrofiltru w zakresie dostosowania emisji pyłu do wymogów konkluzji BAT.

W Gdańsku, oprócz instalacji odsiarczania spalin, remontowany był blok nr 3 i 4. Modernizowany jest także blok nr 5, gdzie wykonywane są jeszcze prace, poprawiające żywotność turbiny. Wymieniono elementy wysokociśnieniowe kotła i dokonano przeglądu urządzeń pomocniczych. Prowadzone są także prace na źródłach szczytowych, dostosowujące urządzenia do wymogów konkluzji BAT.

Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła podkreśla, że wszystkie działania modernizacyjne realizujemy po to, by elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni mogły przez kolejne lata produkować dla mieszkańców jednocześnie ciepło i energię elektryczną, spełniając przy tym najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

- Przed nami intensywny czas inwestycji i stopniowe wprowadzanie paliwa niskoemisyjnego. Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także niezawodność dostaw i poprawa efektywności energetycznej -  dodaje Elżbieta Kowalewska.

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym UE. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).
 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

YQUOV
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]