WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Kolejny krok do budowy farm morskich

  • 3 grudnia 2020 12:42
  • Autor: AMC
Reklama

PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore PGE, zakładającego osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z istotnych elementów etapu przygotowującego do budowy instalacji offshore PGE na Bałtyku. Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim.

Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

– Wzdłuż linii brzegowej Bałtyku znajdują się liczne niewybuchy i niewypały z czasów II wojny światowej. Musimy poznać bliżej ich rozmieszczenie i opracować plany redukujące zagrożenie związane z ich obecnością, aby budowa zarówno fundamentów morskich turbin wiatrowych, jaki i wszystkich powiązanych z nimi elementów instalacji offshore odbyła się w sposób sprawny i bezpieczny – powiedziała Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica.

Strategia, którą wykona Ordtek Limited zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonych przez PGE Balitca uprzednio danych. Spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w grupie PGE, razem z podwykonawcami przeprowadziła już szereg badań określających rozmieszczenie potencjalnych niewypałów i niewybuchów na terenach, na których będzie operować. Wśród nich znalazły się m. in. pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne, a także badania danych.

Wykonawca wybrany do przeprowadzenia analizy UXO to brytyjska firma specjalistyczna Ordtek Limited. Realizuje ona specjalistyczne podejście do kwestii identyfikacji kwestii zagrożeń i ryzyk związanych z niewybuchami.

Wykorzystuje inteligentne połączenie technik zarządzania ryzykiem i wiedzy geofizycznej, aby bezpiecznie zarządzać obszarami inwestycyjnymi. Firma posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu analiz na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych, zdobyte w Danii, Niemczech i innych państwach europejskich.

Strategia UXO to kolejny krok w realizacji etapu przygotowawczego do budowy morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Balitca-3. Są to najbardziej zaawansowane projekty Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

DGSXM
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]