REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zmiany w energetyce trzeba przyspieszyć

  • 15 grudnia 2020 10:43
  • : : autor: AMC
Reklama

Należy zintensyfikować prace nad koncepcją zmian strukturalnych w energetyce. Skłaniać do tego powinny nowe wyzwania wynikające z przyjęcia znacznie bardziej ambitnych planów redukcji emisji CO2  – mówi dr Janusz Steinhoff, minister gospodarki w Gabinecie Cieni BCC, b. wicepremier i minister gospodarki. 

Zdaniem eksperta, przyjęty na ostatnim posiedzeniu  Rady UE poziom redukcji (55 proc. w stosunku do 1990 r.), którego nieuchronną konsekwencją będzie wzrost kosztów emisji z ok. 30 euro/tonę do 44-60 euro/tonę w 2030 roku, spowoduje iż w najbliższym czasie polskie elektrownie emitujące średnio ok. 0,95 t CO2/MWh w większości staną się trwale nierentowne.

Jego zdaniem, restrukturyzacja sektora wytwarzania elektroenergetyki powinna być skorelowana z redukcją potencjału wydobywczego  w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego.

Minister gospodarki w Gabinecie Cieni BCC pozytywnie ocenia opracowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej i przekazanie jej do Sejmu.

– Przyjęcie tej ustawy przez Sejm otworzy możliwość, zgodnie z regulacjami UE, udzielenia pomocy publicznej inwestycjom w farmy wiatrowe zlokalizowane w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Planowana sumaryczna moc zainstalowanych mocy wytwórczych w tych instalacjach to 5,9 GW – podkreśla.

Dodaje również, że należy kontynuować funkcjonujący program wsparcia prosumenckich inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

– Program ten okazał się wyjątkowo skuteczny – dynamika przyrostu nowych mocy wytwórczych w tych instalacjach była wysoka – w efekcie sumaryczna moc zainstalowanych w naszym kraju źródeł fotowoltaicznych przekroczyła 3 GW – wyjaśnia dr Janusz Steinhoff.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]