REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wyzwania inwestycyjne OSD w czasie transformacji energetycznej

  • 20 stycznia 2021 15:17
  • : : autor: AMC
Reklama

Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w UE (wraz z Wielką Brytanią) wyniesie w 2030 r. około 3 530 TWh, przy przewidywanym rozwoju rynku elektromobilności w wysokości 50-70 mln pojazdów elektrycznych.  Dodatkowymi czynnikami rozwoju inwestycji są: przeciwdziałanie cyberatakom oraz odporność na trudne warunki atmosferyczne. 

Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne stanowią kluczowy element zmian na europejskim rynku energetycznym jako baza dla elektryfikacji i rozwoju rozproszonych mocy wytwórczych, przyłączenia OZE, wykorzystywania źródeł elastyczności w tym magazynów energii i zarządzania popytem, jak też umożliwienia udziału odbiorców w transformacji energetycznej.

W raporcie Eurelectric zidentyfikowano trzy główne wyzwania stojące obecnie przed Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, którymi są: planowanie i realizacja inwestycji, transformacja energetyczna oraz bezpieczeństwo dostaw i automatyzacja. W celu realizacji tych wyzwań, wskazano też na potrzebę zapewnienia odpowiednich uwarunkowań regulacyjnych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym w celu eliminacji barier inwestycyjnych oraz przyspieszenia tempa uruchamiania projektów. Informacje o raporcie dostępne są pod adresem: https://www.eurelectric.org/publications/

Wyzwania, które stawia przed OSD transformacja energetyczna – perspektywa europejska
Transformacja energetyczna niesie za sobą konieczność zintegrowania znacznej ilości źródeł odnawialnych, rozproszonych zasobów energii oraz źródeł elastyczności. W tym celu konieczna jest optymalizacja procedur działania systemu elektroenergetycznego, przy stale rosnącym poziomie niestabilnych źródeł OZE, jak też integracja rozproszonych zasobów i ich cyfryzacja oraz rozwój obszaru zarządzania popytem na rynku energii.

W efekcie, istotne zadania dla OSD rysują się w obszarze bezpieczeństwa dostaw i automatyzacji. Koncentrują się one wokół:  modernizacji sieci i rozwoju inteligentnych sieci, jak też rozwoju elastyczności sieci,  wzmocnienia stabilności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, zwiększenia odporności sieci na ekstremalne zjawiska pogodowe, rozwoju zarządzania danymi: efektywne gromadzenie, weryfikowanie, przechowywanie, ochrona i przetwarzanie dużej ilości danych, ochrony przed zwiększającą się liczbą i zaawansowaniem ataków w cyberprzestrzeni.
Jednocześnie niezbędna jest optymalizacja działań OSD w zakresie planowania i realizacji inwestycji,  w tym ograniczenie barier administracyjnych i skrócenie czasu realizowanych prac.

Strona 2 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]