WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Prace remontowe w 106-letniej elektrowni wodnej

  • 22 lutego 2021 10:49
  • : : autor: AMC
Reklama

106-letnia elektrownia wodna na rzece Słupi przejdzie modernizację. Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – zdecydowała o montażu nowych rurociągów zasilających hydrozespoły, aby uniknąć wzrostu ryzyka awarii. Remont zaplanowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływał na interesariuszy i środowisko - czytamy w komunikacie prasowym.

Podczas wymiany rurociągów zmniejszy się przepustowość elektrowni. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych terenów i ich mienia, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej rezerwy powodziowej. W tym celu spółka w drugiej połowie marca 2021 r. obniży poziom zwierciadła wody w Jeziorze Głębokim o 75 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia.

Aby procedurę przeprowadzić z jak najmniejszym wpływem na przyrodę, obniżanie potrwa ok. tygodnia, prowadzone będzie w tempie 1 cm na godzinę, ale nie więcej niż 10 cm na dobę . Warto podkreślić, że dopuszczalna dla tego obiektu prędkość obniżania poziomu wody to 2 cm na godzinę i nie więcej niż 50 cm na dobę .

Energa informuje, że możliwe, iż w trakcie trwania prac dojdzie do okresowych wzrostów poziomu wody zarówno w Słupi, jak i Jeziorze Głębokim. Gdy sytuacja ustabilizuje się, przeprowadzone zostanie ponowne obniżenie, zgodnie z podanym wyżej tempem. Stan ten utrzymywany będzie do zakończenia prac, które planowane jest na koniec 2021 r.

Energa OZE przekazała informację o planowanych pracach lokalnym samorządowcom, instytucjom administracji państwowej, organizacjom pozarządowym i innym interesariuszom, dla których wiedza ta może mieć istotne znaczenie.

Planowane w Elektrowni Wodnej Gałąźnia Mała działania są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 08.02.2019 r. wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na piętrzenie i pobór wód rzeki Słupi do celów energetycznych EW Gałąźnia Mała.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]