WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowy etap współpracy przy realizacji Programu Offshore

  • 23 lutego 2021 11:43
  • Autor: AMC
Reklama

Współpraca PGE z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO przy realizacji Programu Offshore weszła w nowy etap. Obejmuje on przygotowanie niezbędnej dokumentacji i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wsparcie przy pozyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 - informuje spółka.

- W związku z wyborem wykonawcy studium wykonalności i projektów budowalnych dla przyłącza morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 do sieci przesyłowej na lądzie, PGE wraz z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO  podjęły decyzję o realizacji dalszego etapu współpracy. Jego celem będzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który pozwoli pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej lądowej infrastruktury przyłączeniowej elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3. Działania te są niezbędne do realizacji kolejnych etapów inwestycji, w tym opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę - informuje spółka. 

Każda ze spółek projektowych podpisała już umowy przyłączeniowe z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Zgodnie z ich postanowieniami, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego podłączone zostaną morskie farmy wiatrowe: Baltica-2 o maksymalnej mocy zainstalowanej do 1498 MW i Baltica-3 z mocą do 1045MW.

Dotychczasowa kilkuletnia współpraca spółek z Grupy PGE z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO obejmowała przeprowadzenie badań środowiskowych i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku. W lutym 2020 roku została zwieńczona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych Baltica- 2 i Baltica-3. 

Spółka informuje, że nie jest to pierwsza tego rodzaju współpraca z polskimi ośrodkami akademickimi oraz krajowymi firmami i podmiotami eksperckimi przy budowie morskich farm wiatrowych. PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, realizuje już m.in. wspólny projekt z Zakładem Aerodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem współpracy jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe.

W listopadzie minionego roku PGE Baltica podpisała też umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Współpraca tych podmiotów obejmuje głównie identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych.

Celem współpracy z ośrodkami naukowymi jest optymalizacja i sprawna realizacja Programu Offshore Grupy PGE, który zakłada budowę do 2040 roku co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Program ten będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich zakłada budowę 3 morskich farm wiatrowych Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Natomiast w drugim etapie realizowane będą kolejne inwestycje w offshore, które zapewnią Grupie ok. 3 GW dodatkowej mocy zainstalowanej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

TNFHA
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]