WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Elektrownia w Opolu spełni wymogi UE w zakresie emisji pyłów

  • 1 marca 2021 13:14
  • Autor: AMC
Reklama

Elektrownia Opole, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, realizuje program modernizacji elektrofiltrów bloków nr 1-4. Modernizacja ma na celu dostosowanie elektrowni do nowych standardów emisji pyłu określonych w konkluzjach BAT (Best Available Techniques) - informuje spółka.

PGE GiEK w wielu swoich jednostkach wytwórczych stosuje już nowoczesne technologie, które nie tylko ograniczają emisje związków do atmosfery, ale wyprzedzają daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w unijnych wytycznych.

W komunikacie prasowym czytamy, że prace modernizacyjne realizowane są w ramach kontraktu Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole. Projekt uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w formie pożyczek. Zgodnie z planem modernizacja obejmuje wymianę elektrofiltrów, instalacji odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów oraz instalacji i systemów elektrycznych, a także Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.

W nowych elektrofiltrach zastosowano rozwiązania techniczne podnoszące skuteczność odpylania: zwiększono ilość indywidualnie regulowanych stref odpylania z 3 do 4, zastosowano wyższe napięcia międzyelektrodowe oraz nowy system wyrównywania przepływów spalin do elektrofiltrów, całkowicie przebudowano kanały spalin dolotowych do elektrofiltrów, a także wprowadzono układ regulacji pracy elektrofiltrów w zależności od stężenia pyłu.

Prace modernizacyjne realizowane są w terminach remontów kapitalnych poszczególnych bloków w l. 2019-2021.

W latach 2019-2020 zmodernizowane zostały elektrofiltry bloków nr 1 i 2, dla których przeprowadzono pomiary gwarancyjne, potwierdzające oczekiwany stopień redukcji pyłu. W 2020 r. rozpoczęła się również modernizacja elektrofiltrów bloku nr 3, z kolei modernizacja elektrofiltrów na bloku nr 4 rozpocznie się w marcu 2021 r.

PGE GiEK zapewnia, że po modernizacji elektrofiltrów Elektrownia Opole będzie spełniała nowe standardy emisji pyłu określone w konkluzjach BAT.

- Jesteśmy przygotowani na zaostrzone wymagania unijne dotyczące emisji substancji. Odpowiedzialnie zarządzamy wpływem na otoczenie, w związku z tym nasze działania dostosowujemy do wytycznych UE i z wyprzedzeniem inwestujemy w jednostki wytwórcze w taki sposób, by spełniały najwyższe standardy technologiczne i środowiskowe. Wszystko po to, by produkcja energii odbywała się z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W komunikacie czytamy, że obok wytwarzania energii elektrycznej, która w 31 proc. pokrywa zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ochrona środowiska jest dla PGE GiEK priorytetowym aspektem działalności. Spółka stosuje w swoich jednostkach wytwórczych technologie, które nie tylko znacznie ograniczają emisje substancji do atmosfery, ale wyprzedzają daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w konkluzjach BAT, zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

JGHEI
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]