REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Żuraw to symbol Lubelszczyzny

  • 29 lipca 2021 08:00
  • : : autor: AMC
Reklama

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie znalazła się w gronie 23 sygnatariuszy, którzy podpisali list intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego - informuje portal lasy.gov.pl.

Czytamy, że dokument został opatrzony podpisem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lubelskiej Fundacji „Dla Przyrody”, a także instytucji rządowych i samorządowych, jednostek ochrony środowiska, reprezentantów świata nauki i kultury oraz przedstawicieli mediów. W tym zaszczytnym gronie nie zabrakło lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wszyscy sygnatariusze zawartego porozumienia zadeklarowali wolę współpracy w zakresie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i społecznym, promujących walory przyrodnicze regionu lubelskiego, mając na względzie przede wszystkim Poleski Park Narodowy.

Wspólnym celem partnerów będzie propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali lokalnej i regionalnej, a w szczególności czynna ochrona żurawi gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz edukacja mieszkańców województwa lubelskiego i Polski na temat biologii, zagrożeń i możliwości ochrony tego gatunku” - czytamy w liście.

W dokumencie znalazł się także zapis o gotowości wspierania różnego rodzaju działań realizowanych w ramach długoterminowego projektu pod nazwą Wędrówki lubelskich żurawi oraz szeroko pojętej promocji Lubelszczyzny jako miejsca gniazdowania populacji żurawi.

– Żurawie są od lat kojarzone w naszej świadomości jako jeden z symboli Lubelszczyzny. Cieszymy się, że jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie będziemy mogli wspierać działania służące ochronie tego cennego gatunku. Z przyjemnością popieramy wszystkie inicjatywy realizowane dla dobra przyrody w celu zachowania jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – zwraca uwagę dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola.

Portal informuje, że warto podkreślić, że poza majestatycznymi i niezwykle dostojnymi żurawiami, na terenie Poleskiego Parku Narodowego występuje wiele innych, cennych gatunków flory i fauny, które świadczą o jego unikatowości. Wystarczy wspomnieć chociażby rośliny owadożerne na czele z rosiczkami, pływaczami, tłustoszem i aldrowandą pęcherzykowatą czy tez zwierzęta związane z torfowiskami i ekosystemami wodno-błotnymi, wśród których prym wiedzie żółw błotny. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]