WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu

  • 25 listopada 2021 08:57
  • Autor: AMC
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. W pracach nad projektem, zainicjowanym  przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli Grupy Kapitałowej PGNiG - informuje spółka.

– Mówiąc o rozwiązaniach wspierających bezpieczny dla polskiej gospodarki proces transformacji energetycznej, nie sposób pominąć biometanu. Rozwój instalacji rozproszonych w pobliżu źródeł surowców oraz przetwarzanie uciążliwych dla branż rolniczej i komunalnej odpadów – to wszystko w bardzo krótkim czasie może przyczynić się nie tylko do pozyskania nowego źródła energii, ale również do rozwiązania kilku istotnych wyzwań ekologicznych – podkreślił Paweł Majewski, prezes PGNiG.

W komunikacie spółki czytamy, że porozumieniu przedstawiono postulaty działań związanych z uruchomieniem i  prowadzeniem produkcji, a także zagospodarowaniem biogazu i biometanu oraz stworzeniem otoczenia regulacyjnego i mechanizmów wspierających rozwój tej gałęzi przemysłu. Dokument zawiera również deklaracje stron dotyczącą dalszej współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw umożliwiających realizację zaproponowanych rozwiązań.

Jako spółka gazowa z optymizmem przystępujemy do porozumienia. W ostatnim czasie wielokrotnie podnosiliśmy temat potencjału biometanu. Tym bardziej cieszymy się, że tak wielu przedstawicieli PGNiG mogło wziąć udział w pracach nad projektem  i podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Z pełnym zaangażowaniem będziemy wspierać dalsze działania zmierzające do wdrożenia sformułowanych w dokumencie zaleceń rynkowych, instytucjonalnych i prawnych – dodał prezes PGNiG.

PGNiG informuje, że odpowiadało za koordynację prac Zespołu ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Grupa składająca się z blisko 70 przedstawicieli reprezentujących wszystkich interesariuszy sektora biometanowego odbyła kilkanaście spotkań, podczas których dyskutowali i weryfikowali takie kwestie jak m.in. jakość paliwa, koszty przyłączania i zatłaczania biometanu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej i zastosowanie systemu certyfikacji KZR w procesie produkcji. Pracownicy spółki aktywnie uczestniczyli również w pracach pozostałych sześciu grup roboczych, m.in. w konsultacjach dotyczących wykorzystania substancji pofermentacyjnych.

Porozumienie to rezultat działań podjętych na mocy Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu podpisanego w październiku 2020 roku. Projekt powstał z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii przy wsparciu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rozwoju  i  Technologii.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

NXKQA
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]