WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Znaki drogowe poinformują o stacjach ładowania

  • 2 grudnia 2021 10:07
  • Autor: AMC
Reklama

– Wprowadzenie nowych znaków ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze, kierowcy samochodów elektrycznych zostaną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania, co zwiększy komfort i ułatwi pokonywanie dłuższych podróży za kierownicą pojazdów zeroemisyjnych. Po drugie, nowe znaki zwiększą świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują już od dawna, a ich liczba powoli zbliża się do 2 tys. To pozwoli przekonać do elektromobilności część potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych, którzy mają obawy co do możliwości naładowania takiego pojazdu – mówi Maciej Mazur.

W komunikacie czytamy, że brak przy polskich drogach ujednoliconych znaków drogowych informujących o stacjach ładowania stanowi jedną z przyczyn wciąż niskiej świadomości Polaków w zakresie lokalizacji ogólnodostępnych ładowarek pojazdów z napędem elektrycznym. Jak wynika z cyklicznego badania opinii publicznej PSPA Barometr Nowej Mobilności w 2020 r. aż 93,1 proc. respondentów nie potrafiło wskazać w ich miejscowości przynajmniej 5 różnych, publicznych miejsc, gdzie można naładować samochód elektryczny. W 2021 r. ta wartość obniżyła się tylko nieznacznie – do 88,4 proc.

Nowe przepisy wprowadzają także inne ważne zmiany. W przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie umieszczać się tabliczkę z napisem EV ładowanie. Jak przewidują wprowadzane regulacje, na tabliczce pod znakiem D-18 napis EV będzie umieszczany w wierszu górnym a napis ładowanie w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju, np. do 30 min. Napis EV będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych.

– Rząd uwzględnił postulaty branży i zdecydował o zastąpieniu symbolu EE symbolem EV, który stanowi skrót od angielskiego electric vehicle i jest powszechnie stosowany w wielu krajach europejskich, zarówno w języku potocznym, jak i do wyróżniania ładowarek oraz miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych. To krok w dobrym kierunku, ponieważ prowadzi do ujednolicenia oznakowania infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE, a skrót EV, w odróżnieniu od EE, jest intuicyjnie rozpoznawany przez kierowców samochodów elektrycznych – podsumowuje Maciej Mazur.

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]