WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa Recykl zakłada osiągnięcie 1 mld przychodów do 2030 r.

  • 14 grudnia 2021 11:30
  • Autor: AMC
Reklama

Grupa Recykl, zajmująca się zagospodarowywaniem odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, opublikowała długoterminową strategię rozwoju. W najbliższych latach Grupa zamierza istotnie zwiększyć moce produkcyjne, zwiększyć sprzedaż zagranicą, wdrażać nowe produkty oraz wypłacać dywidendy. Podejmowane kroki wg spółki w perspektywie do 2030 r. pozwolą Grupie osiągnąć nie mniej jak 1 mld zł przychodów, 280 mln zł EBITDA i 150 mln zł zysku netto.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg inwestycji umacniających naszą wieloletnią pozycję lidera rynku. Okazały się one pełnym sukcesem i wraz ze spodziewanymi w perspektywie długoterminowej istotnie lepszymi warunkami rynkowymi w branży recyklingu, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu wizji działalności spółki na okres najbliższej dekady. Chcemy z jednej strony dalej zwiększać skalę biznesu i to stanowi podstawowy aspekt strategii. Z drugiej nie zapominamy o wdrażaniu nowych produktów, aspektach ESG i GOZ oraz dzieleniu się zyskami z naszymi akcjonariuszami. W 2030 roku chcemy być w czołówce firm przetwarzających zużyte opony w Europie, a już dziś jesteśmy liderem rynku w obszarze CEE – mówi Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl, w komunikacie prasowym.

 

Spółka informuje też o realizacji istotnych inwestycji w latach 2021-2023 o wartości ok. 67 mln zł.

- Plan to inwestycje w środki trwałe oraz niezbędne wyposażenie obejmujące m.in budowę i, rozbudowę linii do granulacji opon w zakładzie w Śremie, modernizację zakładu w Krośnie Odrzańskim obejmującą w szczególności uruchomienie nowych linii do rozdrabniania, granulacji i doczyszczania opon oraz granulatu gumowego, budowę drugiej linii do granulacji opon w zakładzie w Chełmie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy zakładzie w Śremie, budowę linii do odkamieniania granulatu ze zużytych opon w zakładach w Śremie i w Chełmie - czytamy w komunikacie.

- Zakładamy, że poszczególne inwestycje powinny pozwolić na dalszy intensywny wzrost skali działalności Grupy i uzyskanie, począwszy od 2024 r. celów pośrednich, tj. zwiększenie wolumenów przerobu opon – do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy – do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego, co pozwoli osiągnąć zamierzone w strategii cele – dodaje wiceprezes.

Głównymi źródłami finansowania inwestycji będą: środki własne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej (do poziomu ok. 50 proc. kosztów) oraz środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych w postaci: dotacji, leasingu oraz kredytów. Zarząd nie zakłada przeprowadzenia emisji akcji finansującej inwestycje.

– Przyczynkiem do przygotowania założeń strategii były także zmieniające się globalne trendy rynkowe oraz otoczenie prawne na rynku gospodarowania odpadami zmierzające do urzeczywistnienia zasady zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Zielony Europejski Ład stawia przed wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ambitne cele klimatyczne na lata 2030 i 2050, w tym w zakresie zwiększania poziomu recyklingu i odzysku odpadów – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]