WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ponad 7 mln zł na termomodernizację zabytkowych budynków

  • 24 stycznia 2022 09:43
  • Autor: AMC
Reklama

W siedzibie NFOŚiGW nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W imieniu stron umowę podpisali Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski - informuje Fundusz.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie ponad 7 mln zł. Chodzi o zmniejszenie zużycia energii. Całkowity koszt realizacji tego etapu inwestycji szacowany jest na prawie 9 mln zł.

Inwestycja polega na termomodernizacji zabytkowego kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych, w których mieszczą się siedziby wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO2.

Zakres prac to m.in. wymiana okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolacja przeciwwodna i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., wymiana węzła cieplnego, wymiana źródeł światła na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalacja systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Ponadto dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard prowadzenia zajęć i - co najważniejsze - zatrzymana zostanie postępująca degradacja tego cennego dokumentu rozwoju stołecznego budownictwa z okresu 20-lecia międzywojennego - w szczególności w zachodniej części budynku usytuowanej na skarpie.

Termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych planowany jest na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia - na 30.06.2023 r.

W kolejnym etapie, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest m.in. remont elewacji oraz odwodnienie dachów, izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termomodernizacja zabytkowego budynku to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy obiektów ASP.

W ciągu ostatniego roku w ramach jej realizacji możliwe było m.in. zakończenie z sukcesem przebudowy Pałacu Czapskich i jego pełne wyposażenie, przebudowa ogrodu wewnętrznego pałacu oraz dziedzińca od strony Krakowskiego Przedmieścia, rozpoczęcie dostosowania obiektów ASP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystąpienie do wyczekiwanego od wielu lat montażu wind w budynkach wydziałów Malarstwa i Grafiki, czy też zainicjowanie prac projektowych w zakresie przebudowy budynku Wydziału Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15. Wszystkie wymienione powyżej działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]