REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa Enea podsumowuje rok 2021

  • 25 marca 2022 07:58
  • : : autor: AMC
Reklama

Grupa Enea poprawiła wyniki w 2021 r., zwiększając przychody o 17 proc. r/r do 21,2 mld zł i wypracowując EBITDA na poziomie 3,6 mld zł (wzrost r/r o 10 proc.), a zysk netto osiągnął poziom blisko 1,8 mld zł. O ponad 17,4 proc. r/r wzrosła produkcja energii elektrycznej w Grupie, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym był wyższy o 16 proc. Pod koniec 2021 r. Grupa zaprezentowała zaktualizowaną Strategię Rozwoju, wskazując jako cel nadrzędny zieloną zmianę, która ma doprowadzić do osiągnięcia przez Eneę neutralności klimatycznej do 2050 r. - czytamy w komunikacie prasowym.

W 2021 r. Grupa Enea wypracowała 21,2 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3 mld zł, czyli +17 proc. r/r) oraz 3,6 mld zł EBITDA (wzrost o 335 mln zł, +10 proc. r/r). Grupa poprawiła o 1,2 poziom długu netto/EBITDA, który na koniec 2021 r. wyniósł 0,75. Łączny wolumen produkcji energii elektrycznej wyniósł 26,4 TWh (wzrost o 3,9 TWh, czyli +17,4 proc. r/r). Grupa wytworzyła blisko 2,4 TWh energii ze źródeł odnawialnych. O 16 proc. r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, który wyniósł 24,5 TWh.

W całym 2021 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych blisko 47 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami).

Enea zaktualizowała Strategię Rozwoju Grupy, ogłaszając zieloną zmianę, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Pomimo wciąż trudnego otoczenia rynkowego i wymagających zmian na rynku energii elektrycznej, Grupa Enea wypracowała w 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 3,6 mld zł (wzrost r/r o 10 proc.). O 17 proc. wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 21,2 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł prawie 1,8 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 0,75. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje blisko 2 mld zł.

EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła 1,6 mld zł i wzrosła r/r o blisko 5 proc. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 121 mln zł, natomiast w Segmencie Ciepło wzrost wyniósł 81 mln zł. Spadek EBITDA o 130 mln zł r/r odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. O 17,4 proc. wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł 26,4 TWh. Było to związane z większa dyspozycyjnością bloków konwencjonalnych i sytuacją rynkową. Grupa wytworzyła blisko 2,4 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Sprzedaż ciepła wyniosła 7 209 TJ i wzrosła o 20 proc.

Strona 1 z 5
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]