REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach

  • 11 lipca 2022 10:36
  • Opracowała: AMC
Reklama

Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe. Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów. Wykryto niski odsetek nieprawidłowości – tylko 2 partie były niezgodne - informuje UOKiK.

Toluen to związek chemiczny, z grupy węglowodorów aromatycznych, często stosowany jako rozpuszczalnik, ale także jako składnik np. środków dezynfekujących, detergentów, aerozoli oraz np. w farbach do włosów, czy lakierach do paznokci. Znajdziemy go również w klejach. Toluen jest szkodliwy, m.in. dla układu oddechowego, rozrodczego, czy nerwowego. Opary tego związku (w dużych stężeniach) mogą powodować mdłości, bóle głowy, zmęczenie, podrażnienie oczu, skóry.

Chloroform jest organicznym związkiem chemicznym, również stosowany jako rozpuszczalnik, w farbach, lakierach, czy klejach. Jest związkiem szkodliwym, działającym m.in. drażniąco na skórę, oczy, czy układ oddechowy.  Obie te substancje mogą być stosowane w klejach bądź farbach lub innych mieszaninach jedynie jeżeli nie jest przekroczona ich maksymalna zawartość w produkcie gotowym do użycia1
.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów ma Inspekcja Handlowa w zakresie swoich kompetencji, tj. badania, czy wyroby oferowane konsumentom zawierają substancje chemiczne w dozwolonych ilościach lub nie zawierają niedozwolonych do stosowania.

W 2022 r. przewidziano udział Inspekcji Handlowej w zaplanowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów w Helsinkach zharmonizowanym projekcie REF10 (REACH-EN-FORCE 10) dotyczącym nadzoru nad przepisami dot. Rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Tematem projektu jest „Zintegrowana kontrola produktów chemicznych” i ma on obejmować ocenę zgodności z przepisami chemicznymi zawierającymi ograniczenia wynikające z załącznika XVII do rozporządzenia REACH w odniesieniu do różnego rodzaju produktów wprowadzanych na rynek UE, w tym w sprawdzenie zawartości toluenu i chloroformu w klejach przeznaczonych do powszechnego użytku.

- W ramach tego projektu, Inspekcja Handlowa skontrolowała 30 przedsiębiorców, w tym: 26 sklepów detalicznych i 4 hurtownie. Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne. Badaniami laboratoryjnymi objęto 29 partii klejów przeznaczonych do powszechnego stosowania, tj. klejów szybkoschnących cyjanoakrylowych typu kropelka, super glue, przeznaczonych do naprawy obuwia, do naprawy dętek rowerowych, kleje typu butapren przeznaczone do użytku domowego, kleje uniwersalne do klejenia gumy i tworzyw przeznaczone do użytku domowego - czytamy w komunikacie.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]