REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

TAURON sprzedaje kopalnie

  • 21 października 2022 13:29
  • Opracowała: AMC
Reklama

TAURON zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze. W piątek w Warszawie umowę podpisali Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak – prezes i wiceprezes Grupy TAURON - informuje spółka.

- Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON. To jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego Grupy - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Na wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji zapewniających funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora - dodaje prezes TAURONA. 

Cena zbycia 1 zł uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. Transakcja nie ma wpływu na EBIT/EBITDA TAURON.

- Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu TAURONA podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy TAURONA, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji - wyjaśnia prezes Szczeszek.  

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]