WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rezerwat przyrody Las Murckowski powiększony o 40 hektarów

  • 23 listopada 2022 13:10
  • Opracował: JAN
Reklama

Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, powiększy swoje granice o ponad 40 ha. Nowa powierzchnia wyniesie 141,56 hektarów i rezerwat będzie składał się z 3 części - zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach w tej sprawie wejdzie w życie 7 grudnia.

Każdy z fragmentów rezerwatu otoczony zostanie strefą ochronną tzw. otuliną, której łączna powierzchnia stanowi 256,06 ha. Powiększenie Lasu Murckowskiego to efekt postulatów społeczników i leśników oraz wielomiesięcznej pracy przyrodników z RDOŚ w Katowicach.

W ramach powiększenia rezerwatu włączona w jego obszar została nowa część lasu (wysunięta najdalej na wschód) o powierzchni 14,72 ha, dotychczasowa część wschodnia została poszerzona do 119,78 ha. Zachowany bez zmian został najstarszy, zachodni fragment o powierzchni 7,06 ha.

- Zwiększenie powierzchni rezerwatu przyrody Las Murckowski przyczyni się do poprawy warunków realizacji celu ochrony obowiązującego w rezerwacie, czyli zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej. Będzie on realizowany w wyniku poddania pod ochronę rezerwatową fragmentów obszaru leśnego charakteryzujących się zbliżonymi walorami przyrodniczymi jak dotychczasowy teren rezerwatu - mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach.

- Ponadto zrealizowany zostanie wieloletni postulat naukowców, leśników i przyrodników, aby wokół rezerwatu utworzyć otulinę. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości – dodaje dyrektor Mierczyk-Sawicka.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]