REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ta energetyczna współpraca się opłaca

  • 29 listopada 2022 17:34
  • Opracowała: AMC
Reklama

Współpraca w sektorze energetycznym Polski z Ukrainą była przedmiotem rozmów podczas posiedzenia Polsko-Ukraińskiej grupy roboczej ds. energii , które odbyło się w formie wideokonferencji.

Przedmiotem dyskusji była m. in. intensyfikacja współpracy w sektorze gazowym, w tym dążenie do zwiększenia wymiany handlowej i stworzenia możliwości rozwoju infrastruktury dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej, a także realizacja projektu połączenia elektroenergetycznego Chmielnicka-Rzeszów.

- Rozumiemy bardzo trudną sytuację sektora energetycznego Ukrainy wynikającą z rosyjskiej agresji militarnej i gotowi jesteśmy udzielać wsparcia Ukrainie w dywersyfikacji źródeł dostaw energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – stwierdziła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.

W ocenie współprzewodniczących grupy wobec prowadzonych rosyjskich agresywnych działań zmierzających do zniszczenia krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy, obecnie najpilniejszym zadaniem jest odbudowa sektora energetycznego na Ukrainie. To konieczność zapewnienia warunków życia ludności cywilnej w okresie zimowym oraz funkcjonowania gospodarki. Realizacja połączenia elektrycznego Chmielnicka – Rzeszów przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i odporności w Europie.

- Wspieramy Ukrainę w tym zakresie poprzez dostawy niezbędnych urządzeń dla odbudowy połączeń energetycznych w Ukrainie przy koordynacji Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zabiegamy również o wsparcie dla Ukrainy na forum Unii Europejskiej, forach międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych – powiedziała wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Rozmowy w sektorze gazu wydobywczego, magazynów gazu w Ukrainie czy budowy infrastruktury przesyłowej gazu i ropy będą kontynuowane w na poziomie eksperckim, tj. polskich i ukraińskich spółek energetycznych.

- Wspólne wysiłki na rzecz realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energii elektrycznej i gazu są kluczowe dla realizacji niezależności energetycznej obu naszych krajów – zaznaczyła wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Wymieniono się również aktualnymi informacjami na temat planów dotyczących rozwoju efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki wodorowej oraz współpracy w energetyce jądrowej. Współpraca w tych obszarach ma duży potencjał rozwoju.

Ukraina posiada wieloletnie doświadczenie w eksploatacji elektrowni jądrowych, które może być podstawą do dalszej specjalistycznej współpracy środowisk branżowych w tym zakresie.

Uzgodniono także wymianę informacji i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i aspektów regulacyjnych w sektorze energetyki jądrowej, gdy tylko pozwolą na to warunki. Z uwagi na bieżącą sytuację w Ukrainie, w trakcie posiedzenia podniesione zostały także kwestie zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego wywołanych przez rosyjską agresję militarną na infrastrukturę Ukrainy oraz wspólnych aktywności mających na celu zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na rosyjskie działania przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]