WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Tarcza Solidarnościowa i ustawa o cenach maksymalnych

  • 7 grudnia 2022 10:21
  • Opracowała: AMC
Reklama

Energa Obrót stosuje postanowienia przewidziane w Tarczy Solidarnościowej i ustawie o cenach maksymalnych, zapewniając obniżone ceny prądu w 2023 roku dla wskazanych w tych przepisach odbiorców. To m.in.: klienci indywidualni, przedsiębiorcy czy odbiorcy instytucjonalni. Szczególną ochroną zostały objęte rodziny wielodzietne i gospodarstwa domowe, w których członkiem rodziny jest osoba z niepełnosprawnościami - czytamy w komunikacie.

Klientów, którzy korzystają z grupy taryfowej G w odpowiednim zakresie, automatycznie obejmie zamrożenie cen energii elektrycznej lub stawek opłat dystrybucyjnych na poziomie z 2022 roku do limitu 2000 kWh.

W przypadku gospodarstw domowych wymagających szczególnego wsparcia, wprowadzone zostały podwyższone limity zużycia rocznego. Mogą z nich skorzystać gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami – limit 2600 kWh, z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazani rolnicy – limit 3000 kWh, a także posiadacze altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – limit 250 kWh na działkę.

Odbiorcy, którzy w dniu  wejścia w życie ustawy, czyli 18 października 2022 roku, byli uprawnieni do podwyższonego limitu zużycia lub nabędą prawo do tego limitu do 31 grudnia 2022 roku, mają czas na złożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku. Klienci, którzy spełnią przesłanki do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia w trakcie 2023 roku, powinni niezwłocznie złożyć oświadczenie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Co po przekroczeniu limitów?

Wskazani w ustawie odbiorcy, którzy korzystają z grupy taryfowej G, w przypadku przekroczenia powyższych limitów w rozliczeniach za prąd, zostaną objęci ochroną w ramach ceny maksymalnej. Dzięki wprowadzonym przez rząd rozwiązaniom, za zużycie ponad przysługujące limity wymienieni wyżej klienci nie zapłacą więcej niż 693 zł netto/MWh.

Wsparcie przedsiębiorców, samorządów i podmiotów wrażliwych

W ramach ustawy o cenach maksymalnych zabezpieczono również wskazane w tej ustawie firmy i podmioty publiczne. Wprowadzono m.in. obowiązkowe stosowanie ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, która wynosi 785 zł netto/MWh.

Dla zastosowania ceny maksymalnej odbiorcy uprawnieni (z wyłączeniem wskazanych odbiorców, którzy korzystają z grupy taryfowej G) muszą złożyć oświadczenie. W przypadku złożenia oświadczenia w pierwszym wskazanym terminie, czyli do 30 listopada 2022 roku, cena maksymalna zostanie uwzględniona w rozliczeniach już od 1 grudnia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie będzie skutkowało zastosowaniem ceny maksymalnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Dodatkowe 10% upustu dla oszczędnych

Dla części odbiorców oszczędność energii będzie dodatkowo premiowana, w formie upustu w 2024 roku:

upust dla odbiorcy w grupie taryfowej G – szczegóły i warunki jego uzyskania znajdziesz tutaj.
upust dla odbiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]