REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej

  • 8 grudnia 2022 15:11
  • Opracowała: AMC
Reklama

Wpływ wojny w Ukrainie na rynek energetyczny oraz postępy we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej, wyniki COP 27, realizacja mandatów przyjętych przez ministrów krajów członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to główne tematy poruszone podczas 282. posiedzenia Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu. W spotkaniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio.

Wiceminister Piotr Dziadzio podziękował Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) za wsparcie w postaci monitorowania sytuacji na rynku energetycznym i przedstawienie rekomendacji w zakresie optymalizacji zaopatrzenia rynku i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Nawiązał także do ostatnich publikacji MAE, w szczególności dotyczących pomp ciepła, wskazując, że konieczne jest zwrócenie większej uwagi na różne technologie w tym zakresie.

- W uwarunkowaniach krajów o zmiennych warunkach pogodowych, znacznie lepsze rezultaty osiąga się poprzez instalację gruntowych pomp ciepła niż pomp powietrznych. W analizach tego zagadnienia nie należy o nich zapominać - powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Wiceminister Dziadzio wskazał również na podejmowane przez Polskę działania w celu poprawy wykorzystania potencjału ciepła ziemi przez rozwój wykorzystania tradycyjnej geotermii i wsparcia państwa w tym zakresie. Nawiązał też do mapy drogowej rozwoju, szeroko rozumianej geotermii w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania gruntowych pomp ciepła w transformacji ciepłownictwa i doświadczenia Polski w tym zakresie.

W ramach Posiedzenia Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej w miało miejsce wystąpienie ukraińskiego wiceministra energetyki Yaroslava Demczenko, który wskazał na dramatyczną sytuację na Ukrainie i skutki ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jak zaznaczył wiceminister Piotr Dziadzio nawiązując do wystąpienia, konieczne jest wzmocnienie Ukrainy, jak również państw Bałtyckich i całego regionu wschodniego.

Główny Geolog Kraju podkreślił ponadto, że dla Polski kluczowe znaczenie mają mandaty w zakresie minerałów krytycznych i bezpieczeństwa naftowego.

- Polska, która uczestniczy w nowo powołanej grupie roboczej ds. minerałów krytycznych, liczy na konstruktywną współpracę w tym zakresie i chętnie się podzieli swoimi doświadczeniami w odniesieniu do przyjętej w tym roku Polityki Surowcowej Państwa. Z zadowoleniem przyjęliśmy też wypracowanie zasad wzmocnienia współpracy w zakresie kolektywnego uwolnienia zapasów przez MAE - powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]